Prace Geologiczno-Mineralogiczne LXXIII. Stratygrafia i warunki sedymentacji retu oraz dolnego wapienia muszlowego niecki przedsudeckiej

Alina Chrząstek
ISBN: 83-229-2238-8
Liczba stron: 186
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter