Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje

Maria Straś-Romanowska (red.)
ISBN: 83-229-2286-8
Liczba stron: 274
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Kolejny, 55 już tom Prac Psychologicznych pod redakcją Marii Straś-Romanowskiej, skupia się na trzech aspektach psychologii: doniesieniach z empirycznych badań ilościowych i jakościowych, prób zastosowań nowych idei w badaniach i terapii oraz refleksjach teoretycznych.

Część I. Doniesienia z empirycznych badań ilościowych i jakościowych

 • Danuta Borecka-Biernat, Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego w świetle osobowościowych i rodzinnych korelatów
 • Bożena Janda-Dębek, Subiektywne czynniki sytuacyjne wpływające na wielkość dystansu fizycznego w wybranych sytuacjach społecznych
 • Zbigniew Łoś, Uwarunkowanie poglądów politycznych w rozwoju indywidualnym człowieka Barbara Mróz, Motywacja u menedżerów a satysfakcja z pracy
 • Krystyna Węgłowska-Rzepa, Badanie procesu indywiduacji przy zastosowaniu wywiadu narracyjnego (analiza przypadku)
 • Alicja Senejko, Agresywność i inne czynniki podmiotowe a formy obrony zdeprawowanych nastolatek przed zagrożeniem
 • Alina Żurek, Psychospołeczne problemy osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Aspekt rehabilitacyjny
 • Magdalena Żurko, Doświadczanie tożsamości przez człowieka dorosłego

Część II. Próby zastosowań nowych idei w badaniach i terapii

 • Wiktor Czernianin, Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii – na przykładzie mitów i baśni
 • Justyna Iskra, Jakościowa analiza zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów literackich jako sposób zrozumienia życia osobowego ich autora
 • Zbigniew Łoś, Fazowe zmiany motywacji w ujęciu Mariana Mazura a rozwój człowieka dorosłego Agnieszka Widera-Wysoczańska, Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego

Część III. Refleksje teoretyczne

 • Krzysztof Albin, Reklama bywa szeptem
 • Dorota Chmielewska-Łuczak, Podmiotowość relacji badany – badający w metodzie autobiograficznej
 • Wiktor Czernianin, Podstawy biblioterapii
 • Urszula Dębska, Iwona Bielawska, Kontekstowe ujmowanie analogii
 • Bożena Janda-Dębek, Wieloaspektowe uwarunkowania wielkości dystansu fizycznego
 • Tomasz Ochinowski, Biografistyka historyczna i psychologia. Metodologiczne przestrzenie współpracy
 • Joanna Przesmycka-Kamińska, Być zarazem terapeutą i badaczem (na przykładzie terapii neuropsychologicznej)
 • Maria Straś-Romanowska, Tematyka badawcza współczesnej psychologii w perspektywie kulturowej
 • Bogna Bartosz, Europejskie perspektywy w badaniach historii życia: teoria i praktyka narracji biograficznych. Genewa 7-10.03.2002 (refleksje pokonferencyjne)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter