Filozofia XLIII. Między Dobrem a Jednością. Związek Dobra i Jedna w filozofii Platona, Starej Akademii i Arystotelesa

Artur Pacewicz
ISBN: 83-229-2573-5
Liczba stron: 186
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Celem tej rozprawy jest rekonstrukcja rozumienia oraz pojmowania pojęć i kategorii: Jedno i Dobro, jakie jawią się w filozoficznych koncepcjach przekazanych przez "późnego" Platona, filozofów reprezentujących tzw. "starą Akademię Platońską" [...] oraz w filozofii Arystotelesa. W pracy tej podejmuję przede wszystkim próbę rekonstrukcji ontologicznego aspektu obu pojęć." - ze wstępu autora.
Filozofia jest serią wydawniczą prezentującą dorobek pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz tych badaczy, których łączy zainteresowanie dawną i współczesną myślą filozoficzną oraz jej najważniejszymi dziedzinami przedmiotowymi: bytem, człowiekiem, nauką i kulturą. Przegląd nasz adresowany jest zarówno do czytelników zawodowo interesujących się filozofią i humanistyką, jak też do wszystkich tych, którzy zainteresowani są odpowiedzią na pytanie: co nowego we wrocławskiej filozofii?

Jedno – ‘έν

 • Platon i Stara Akademia
 • „Parmenides”
 • „Sofista”
 • „Polityk”
 • „Fileb”
 • „Timajos”
 • „Prawa”
 • Koncepcja Jedna w późnych dialogach Platona – podsumowanie

’΄ΑΓΡΑΦΑ ΔΟΓΜΑΤΑ – Nauki niespisane

 • Eudoksos z Knidos
 • Filip z Opuntu
 • Speusippos
 • Ksenokrates
 • Koncepcje Jedna i Jedności w Akademii po Platonie – podsumowanie

Arystoteles

 • Arystoteles egzoteryczny – „Protreptyk”,
 • Arystoteles jako krytyk Platona – ΠΕΡΙ ’ΙΔΕΩΝ
 • Arystotelesowska koncepcja Jedna i Jedności w „Metafizyce”
 • Dobro – τάγαθόν

Platon i Stara Akademia

 • „Paramenides”
 • Sofista”
 • „Polityk”
 • „Fileb”
 • „Timajos”
 • „Prawa”
 • Koncepcja Dobra w platońskich dialogach – podsumowanie

Dobro w filozofii Arystotelesa

 • Arystoteles egzoteryczny – „Protreptyk”
 • Dobro i Dobro Najwyższe w „Metafizyce”
 • Dobro i Dobro Najwyższe w „Etyce Eudemejskiej”
 • Dobro i Dobro Najwyższe w „Etyce Nikomachejskiej”

Zakończenie

 • Ewolucja koncepcji jedna i Jedności w filozofii Platona i Arystotelesa
 • Ewolucja koncepcji Dobra w filozofii Platona i Arystotelesa
 • Czy i jak możliwa jest identyfikacja Jedna lub Jedności z Dobrem w filozofii Platona i Arystotelesa?

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter