Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XI

Leszek Bogunia (red.)
ISBN: 83-229-2263-9
Liczba stron: 463
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Prawo karne materialne

A. Duś, Przestępstwo samowolnego oddalenia

R. Kaczor, W sprawie redakcji dyrektywy prewencji indywidualnej

A. Kisiel, Odpowiedzialność za przestępstwa fraudacyjne w obecnie obowiązującym kodeksie karnym

Z. Sienkiewicz, O niektórych projektowanych zmianach w zakresie nadzwyczajnego złagodzenia kary

M. Sosnowska, Uwagi o kwalifikowanym typie przestępstwa zniesławienia

K. Wytrykowski, Wpływ charakteru dobra prawnego na skuteczność zgody pokrzywdzonego

B. Ziajka, Stan silnego wzburzenia i jego wpływ na wymiar kary

Prawo karne procesowe

B. Broszczak, Prawo do obrony a ochrona informacji niejawnych

A. Cader, Strony zastępcze i strony nowe w kodeksie postępowania karnego z 1997 r.

A. Kaucz, B. Myrna, Wszczęcie postępowania przygotowawczego w świetle kodeksu postępowania karnego

M. Kupiec, Niektóre problemy warunkowego umorzenia postępowania karnego na posiedzeniu przed rozprawą na tle postępowań szczególnych

M. Myczkowski, Polska instytucja świadka koronnego a jej włoski odpowiednik – próba analizy porównawczej

D. Nowocień, Wybrane zagadnienia dotyczące porozumień w procesie karnym, będących podstawą instytucji uregulowanych w art. 335 k.p.k. I art. 387 k.p.k.

K. Stocka, Zatrzymanie w kodeksie postępowania karnego i w ustawie o Policji

E. Trybuchowska, Obecność oskarżonego na rozprawie głównej de lege lata i de lege ferenda

J. Witkowska, Obrona obligatoryjna w przypadku istnienia uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności oskarżonego

Prawo karne wykonawcze

T. Kalisz, Węzłowe problemy kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej i jej wykonywania

K. Maksymowicz, Wykonywanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

M. Pieniuta, Wykonywanie kary grzywny w świetle orzecznictwa sądowego

W. G. Rodakiewicz, Obowiązki w okresie próby w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych

Nauki pokrewne

T. Mandecki, Problemy odpowiedzialności nieletnich i młodocianych w systemach prawnych Stanów Zjednoczonych i Australii

A. Mulka, Ewolucja instytucji interwencji w polskim prawie karnym skarbowym. Analiza porównawcza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter