Nauczyciel andragog u progu XXI wieku

Wojciech Horyń, Jan Maciejewski (red.)
ISBN: 83-229-2268-X
Liczba stron: 400
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Niniejsza publikacja obejmuje zbiór poglądów na problemy związane z szeroko rozumianą andragogiką. Rozważania te dotyczą poszukiwania nowych trendów i wyzji kształcenia człowieka dorosłego, dlatego też prezentowane poglądy często odbiegają od tradycyjnych formuł klasycznego rozumienia kształcenia dorosłych. Opracowanie zawiera cztery grupy tematyczne. Prof. Józef Półturzycki wprowadza nas w problematykę tendencji rozwojowych edukacji dorosłych w nowym wieku, rozpoczynając w ten sposób rozważania nad rolą nauczyciela andragoga na przełomie XX i XXI wieku, co stanowi treść rozdziału pierwszego. Rozdział drugi prezentuje zagadnienia z wielu sfer edukacji dorosłych oraz jej uwarunkowań kulturowych i rozwiązań organizacyjnych. Po raz pierwszy tak szeroko została poruszona problematyka andragogiki w jednej z warstw dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa, co jest treścią rozdziału trzeciego. Wojsko jako instytucja społeczno-wychowawcza swoim zasięgiem obejmuje ludzi dorosłych, a oficerską kadrę zawodową zaliczyć można do grona andragogów. Subtelności technologii kształcenia dorosłych, wraz ze szczególnym uwzględnieniem udziału technologii informacyjnych w różnych formach edukacji, ujętę zostały w rozdziale "Nowoczesność kształcenia andragogicznego". Zakończenie opracowania zawiera problem godny przemyślenia w dobie współczesnych przemian edukacyjnych.

  • Wprowadzenie
  • I. Rola nauczyciela andragoga na przełomie XX i XXI wieku
  • II. Edukacja dorosłych a aspekty cywilizacyjno-kulturowe
  • III. Andragogiczne konteksty kształcenia w wojsku
  • IV. Nowoczesność kształcenia andragogicznego
  • Zamiast zakończenia: Paweł Włodkowic, wzorzec osobowy współczesnego patrioty

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter