Filozofia XXXIX. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa

Bogusław Paź
ISBN: 83-229-2216-7
Liczba stron: 312
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Książka Bogusława Pazia na temat ontologii Wolffa jest wybitnym osiągnięciem filozoficzno-poznawczym dotyczącym swoistego przełomu kultury europejskiej. Ontologia Christiana Wolffa stanowi jakby centralny punkt zwrotny w dziejach uniwersyteckiego nauczania filozofii. Zawiera przy tym wiele myślowych wątków ze starożytności, średniowiecza i współczesnych Wolffowi myślicieli, które należało wykryć i uznać ich funkcjonowanie w jego wielkim systemie ontologii.

 • Wykaz skrótów najważniejszych prac
 • Stan badań nad filozofią Christiana Wolffa
 • Prooemium

Epistemologia

 • Epistemologiczne zasady ontologii Christiana Wolffa
 • Kartezjańska metodologia
 • Myślenie i refleksja jako podmiotowo-poznawcza baza ontologii Wolffa
 • Reprezentacja jako epistemologiczne pryncypium ontologii Wolffa

Ontologia

 • Wstępna charakterystyka ontologii Christiana Wolffa
 • Pochodzenie terminu "Ontologia"
 • Wolffa "methods scientifica"
 • Przedmiot ontologii
 • Byt jako obecność (praesentia). Ontyfikacja obecności
 • Znaczenie terminów "transcendentalizm" i "transcendentalny" w odniesieniu do ontologii Wolffa i jej przedmiotu
 • Cel ontologii
 • Miejsce ontologii w systemie filozofii Wolffa

Zasady ontologii

 • Główne momenty "zasady" w ogóle
 • Miejsce zasad w systemie ontologii Wolffa
 • Zasada sprzeczności (principium contradictionis) i jej ontologia
 • Zasada racji dostatecznej (principium rationis sufficientis)

Synteza ontologiczna i jej uwarunkowania

 • Istota (essentia) jako transcendentalna racja bytowości i poznania
 • Aprioryczna (re-)konstrukcja pojęcia bytu
 • Byt w perspektywie wyobraźni
 • Systematyczna determinacja pojęcia bytu
 • Poznanie ontologiczne a poznanie metafizyczne

Zakończenie

Od autora

Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter