Ekonomia 10. Współzarządzanie pracownicze w przemianach systemowych w Polsce

Gabriela Przesławska
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

Celem opracowania jest przedstawienie miejsca współzarządzania pracowniczego, a zwłaszcza samorządności pracowniczej w historii reformowania polskiej gospodarki. Funkcjonowanie samorządu załogi w Polsce związane było bowiem nie tylko z całokształtem działalności przedsiębiorstwa, ale także z całością systemu gospodarczego i politycznego. Wynikało to stąd, że mechanizmy uzależniające sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa miały charakter nie tylko wewnętrzny, ale - przede wszystkim - zewnętrzny, ogólniejszy (głównie istniejący system planowania i zarządzania).

Wstęp

I. Samodzielność przedsiębiorstwa państwowego i samorządność robotnicza w modelu gospodarczym w latach 1956-1958

II. Założenia reformy gospodarczej z 1981 r. w zakresie samodzielności przedsiębiorstw i samorządności pracowniczej

III. Spór o formy udziału pracowników we własności i w zarządzaniu przedsiębiorstwem w okresie transformacji systemu gospodarczego

IV. Interes pracowniczy a interes firmy w prywatyzowanej gospodarce

V. Partycypacja pracownicza w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską

Zakończenie

Bibliografia

Employee Co-management in the System Transformation (Summary)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter