Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijaństwa

Jacek Zieliński
ISBN: 83-229-2076-8
Liczba stron: 276
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Funkcję pomostu między grecką filozofią pogańską a myślą wczesnochrześcijańską pełni filozofia Filona Aleksandryjskiego. W jego systemie filozoficznym dokonała się bowiem synteza najważniejszych ustaleń filozofii greckiej (Platon, Arystoteles, stoicy) i przesłania pierwszego przymierza, które bóg Jahwe zawarł z ludem Izraela. Nie bez znaczenia jest również wpływ filozofii Filona na koncepcję Boga, Logosu i Stworzenia w myśli chrześcijańskiej. Filon z Aleksandrii jest więc jednym z bohaterów tej książki. Drugi jej bohater to Orygenes - pierwszy systematyk myśli chrześcijańskiej. To właśnie on ukształtował aparat pojęciowy funkcjonujący sprawnie po dziś dzień zarówno w tych obszarach filozofii chrześcijańskiej, które jako punkt wyjściowy przyjmują "sola ratione", jak i tych, które opierają się na "sola fide".

I. Historia diaspory żydowskiej. Ewolucja koncepcji Boga w judaizmie

II. Żydzi w Aleksandrii

III. Septuaginta a filozofia żydowska

IV. Metoda alegorezy w filozofii greckiej, żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej

V. Pierwsze nurty filozofii chrześcijańskiej. Apologeci

VI. Źródła koncepcji Boga w systemie Filona Aleksandryjskiego i Orygenesa

VII. Świat - stworzenie - materia

VIII. Koncepcja Logosu w systemie Filona Aleksandryjskiego i Orygenesa

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter