Kształcenie Językowe 1 (11)

Kordian Bakuła, Jan Miodek (red.)
ISSN: 1642-5782
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2001

Część I

K. Bakuła, Czy istnieje język mówiony i pisany

M. Zaśko-Zielińska, Klasyfikowanie nazw gatunków mowy jako metoda badania świadomości gatunkowego zróżnicowania języka (założenia, rezultaty, wnioski)

I. Borkowski, Słownictwo polityczne, definicje i definiowania – umiejętności uczniów szkół podstawowych i średnich

Część II

J. Jaworski, Problemy nauczania składni. Metody analizy wypowiedzenia

R. Łobodzińska, Nazwiska w dydaktyce szkolnej

D. Bauer, "Moja polonistka..." Bogacenie słownictwa uczniów w klasie VI

W. Troszczyńska-Nakonieczny, Krytyczna analiza programów wychowania przedszkolnego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter