Prawo prywatne w systemie Heglowskiej filozofii prawa

Magdalena Wilejczyk
ISBN: 978-83-229-3257-5
Liczba stron: 112
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 25,00 PLN   10,00 PLN  

Prawo prywatne stanowi najsłabiej, jak dotąd, zbadaną część Heglowskiej filozofii prawa. Książka podejmuje ten problem zarówno od jego strony prawnej, poprzez liczne odniesienia myśli Heglowskiej do współczesnych nauk prawnych, jak i od jego strony filozoficznej, próbując zdiagnozować filozoficzne podłoże Heglowskiej myśli prawnopolitycznej. Praca może okazać swą przydatność dla wszystkich chcących zgłębić osobliwość Heglowskiej filozofii prawa, jak również może być przyczynkiem do szerszych rozważań nad zagadnieniem możliwości adekwatnego ujęcia zagadnień prawnych i politycznych przez myślenie nacechowane metafizyką.

 • Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Pojęcie prawa

 1. Miejsce filozofii prawa w całości nauki filozoficznej
 2. Prawo jako urzeczywistnienie wolności ducha
 3. Między prawem pozytywnym i prawem naturalnym

ROZDZIAŁ II.Systematyka Heglowskiej filozofii prawa

 1. Podział Heglowskiej filozofii prawa
 2. Systematyka Heglowskiej filozofii prawa a tradycyjny podział systemu prawa na gałęzie
 3. Systematyka Heglowskiej filozofii prawa a podział na prawo publiczne i prawo prywatne

ROZDZIAŁ III. Prawo prywatne

 1. Podmioty prawa prywatnego
 2. Prawo rzeczowe
 3. Własność intelektualna
 4. Zobowiązania
 5. Prawo rodzinne
 6. Prawo spadkowe

ROZDZIAŁ IV. Przejawy marginalizacji tego, co prywatne

 1. Marginalizacja relacji międzyosobowych
 2. Odrzucenie umownego sposobu wyjaśniania stosunków substancjalnych
 3. Krytyka prawa rzymskiego

ROZDZIAŁ V. Przyczyny marginalizacji tego, co prywatne

 1. Filozoficzna zasada prymatu całości
 2. Transcendentalny idealizm a zaangażowanie polityczne
 3. Lekceważenie tego, co jednostkowe: Hegel a Arystoteles
 4. Heglowski sposób rozumienia tego, co duchowe

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter