Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej

Maja Pawłowska
ISBN: 978-83-229-3226-1
Liczba stron: 398
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 33,00 PLN   

Pisma Platona, Arystotelesa i Horacego w znacznym stopniu ukształtowały świadomość artystyczną oraz estetyczną doktrynę klasycyzmu francuskiego. Jej fundamentem była koncepcja mimesis, rozumiana jako imitacja natury i imitacja starożytnych. Powieść należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się gatunków literackich w siedemnastowiecznej Francji. Była również jednym z niewielu gatunków nieposiadających wytyczonych w anytyku reguł. Istnienie gatunku nieskodyfikowanego było anomalią, nasuwajacą pytania o relacje pomiędzy doktryną a gatunkiem niepodlegającym jej ograniczeniom, o stosunek do imitacji i swobody twórczej.

Próbom włączenia gatunku w obręb obowiązującej doktryny literackiej zawdzięczać należy rozwój siedemnastowiecznej myśli teoretycznej poświęconej powieści. W większości ówczesnych rozważań występują stałe punkty odniesienia, pozwalające krytykom na ocenę gatunku. Są to: stosunek do imitacji starożytnych jako zasady twórczości literackiej oraz do Arystotelesowskiej opozycji historia — mimesis oraz prawda — prawdopodobieństwo.

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Zarys problematyki
 • Siedemnastowieczny romans francuski — stan badań nad gatunkiem
 • Wybór tematu
 • Wybór tekstow i ich przekład
 • Zagadnienia terminologiczne

CZĘŚĆ PIERWSZA. Poetyki starożytne

 • Platon
 • Arystoteles
 • Horacy

CZĘŚĆ DRUGA. Romans starożytny a nowożytny

 • Romans starogrecki
 • Szesnastowieczne francuskie kontynuacje romansu starogreckiego

CZĘŚĆ TRZECIA. Teoria powieści we Francji w XVII wieku

 • Honore d’Urfe — powieść pasterska
 • Jean-Pierre Camus — powieść pobożna
 • Francois Dorval-Langlois de Fancan — dyskusja nad powieścią
 • Georges de Scudery — powieść heroiczno-dworska
 • Francois Hedelin, ksiądz d’Aubignac — powieść alegoryczna
 • Pierre-Daniel Huet — historia powieści
 • Jean-Baptiste Trousset de Valincour — krytyka powieści analitycznej
 • Jean-Antoine de Charnes — obrona powieści nowego typu
 • Du Plaisir — powieść czytelnika

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter