Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku. Wybrane zagadnienia

Jan Ryszard Sielezin, Marek Golińczak (red.)
ISBN: 978-83-229-3277-3
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 33,00 PLN   19,00 PLN  

Przemiany, jakie dokonały się w Europie Środkowo-Wschodniej od 1989 r., zwane umownie "Jesienią Ludów", są złożonym procesem politycznym, społecznym i gospodarczym. Na wydarzenia, które wstrząsnęły światem, miało wpływ wiele czynników o charakterze ogólnym, regionalnym w wymiarze europejskim, a nawet lokalnym w odniesieniu do poszczególnych państw. Procesy te zapewne nie zostałyby uruchomione, gdyby we wrześniu 1980 r. nie powstał NSZZ "Solidarność". Autorzy tekstów zamieszczonych w  tomie Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku zajęli się złożonymi zmianami, jakie dokonały się w tym rejonie. Starali się uchwycić specyfikę procesów transformacyjnych w tej części Europy.

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Wstęp (JAN RYSZARD SIELEZIN)
 • Foreword

I. Problematyka teoretyczno-programowa

 • Między realizmem a romantyzmem. Myśl polityczna środowisk opozycyjnych w Polsce (KRYSTYNA ROGACZEWSKA)
 • Koncepcje współpracy opozycji krajów bloku wschodniego wysuwane w publikacjach opozycji polskiej w latach 80. XX wieku (KRZYSZTOF ŁABĘDŹ)
 • Kościół a opozycja w ostatnim piętnastoleciu PRL (ZYGMUNT ZIELIŃSKI)
 • Spory o przeszłość. Publicystyka tygodnika „Rzeczywistość” w 1981 roku (WALDEMAR SĘCZYK)
 • Neoendecka opozycja polityczna: geneza, formy ekspresji, stosunek do Solidarności (EWA MAJ)

II. Środowiska opozycyjne i procesy transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Socjaldemokratyczna Partia Niemiec wobec Kościoła w PRL (MAŁGORZATA ŚWIDER)
 • Solidaritet Norge-Polen i Polonia norweska z pomocą polskiej Solidarności (EDWARD OLSZEWSKI)
 • Percepcja reform Michaiła Gorbaczowa w polskiej publicystyce drugiego obiegu w latach 1985–1989 (MAREK GOLIŃCZAK)
 • Zmiany systemów wyborczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku (WOJCIECH SOKÓŁ)
 • Bezpieczeństwo Polski w okresie transformacji ustrojowej. Zarys problemu (WOJCIECH GIZICKI)
 • Transformacja polskiego aparatu bezpieczeństwa w okresie przełomu ustrojowego. Wyzwania strategiczne (MICHAŁ PIEKARSKI)
 • Dziedzictwo Solidarności a przebieg transformacji systemowej w Polsce (KRZYSZTOF BRZECHCZYN)

Zakończenie (MAREK GOLIŃCZAK)

Conclusion

Literatura

Indeks osób

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter