Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki

Dorota Moroń (red.) 
ISBN: 978-83-229-3032-8
Liczba stron: 200
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Kapitał ludzki i kapitał społeczny nie są dwiema odsłonami tego samego zjawiska, lecz odmiennymi typami zasobów sprzyjających budowaniu dobrobytu. Fundamentalne prace dla rozwoju teorii kapitału ludzkiego i kapitału społecznego - a wraz z nimi te właśnie terminy - pojawiły się w latach 60. i 70. XX wieku. Dziś te dwa pojęcia należą do szczególnie popularnych w wielu naukach społecznych, a także w debacie publicznej. Definicyjne zawiłości oraz inne aspekty problematyki kapitału ludzkiego i społecznego szeroko oamwiają artykuły zebrane w niniejszej pracy zbiorowej.

 • Wprowadzenie
 • MARTA MAKUCH, Kapitał ludzki - próba definicji
 • DOROTA MOROŃ, Kapitał społeczny - proba definicji
 • WIESłAW BOKAJŁO, Kapitał ludzki i społeczny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 • LUDMIŁA DZIEWIĘCKA-BOKUN, Społeczeństwo obywatelskie jako fundament kapitału społecznego
 • KATARZYNA ZAMORSKA, Prawa społeczne a kapitał ludzki i społeczny
 • ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Kompetencje kluczowe jednostki jako element kapitału ludzkiego w zmieniającym się globalnym społeczeństwie wiedzy
 • JOZEF ZARZECZNY, Poziom innowacyjności polskiej gospodarki a stan kapitału ludzkiego i społecznego
 • DOROTA MOROŃ, Aktywność w trzecim sektorze jako jeden z wymiarow kapitału społecznego
 • MARTA MAKUCH, Flexicurity - ku "elastycznemu bezpieczeństwu" na rynku pracy w UE
 • AGNIESZKA MAKAREWICZ-MARCINKIEWICZ, Motywacja: rodzaje i metody pomiaru oraz wpływ na efektywność pracy
 • MATEUSZ MOLASY, Kształtowanie kultury organizacyjnej jako warunek efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym
 • KAROLINA KOMARNICKA-BOBERSKA, Prawne aspekty prowadzenia szkoleń osob bezrobotnych i zagrożonych utratą zatrudnienia w aspekcie inwestowania w kapitał ludzki
 • ALEKSANDRA KUCZEK, Promocja zdrowia jako czynnik kształtujący kapitał ludzki

Autorzy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter