Barokowy klasztor św. Macieja we Wrocławiu (architektura i jej kontekst)

Jan Wrabec
ISBN: 83-229-1976-X
Liczba stron: 178
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Monografia dokumentująca bogatą historię kompleksu klasztornego we Wrocławiu, jego zmieniającą się architekturę i funkcje, jakie pełnił od początku swego istnienia - zakonu Szpitalników, katolickiego gimnazjum św. Macieja oraz biblioteki Ossolineum, mającej w swoich zbiorach skarby polskiej i europejskiej kultury. Autor omawia przekształcenia architektoniczno-przestrzenne tej budowli w średniowieczu, epoce baroku i czasach nowożytnych oraz hipotezy dotyczące autorstwa i datowania obiektu. Większość zdjęć fotograficznych klasztoru, stanowiących nieodłączną część ikonografii Wrocławia, zamieszczono w niniejszej pracy. Pozostałe fotografie przedstawiają stan zabytkowej budowli po trwającej już od paru lat jej restauracji.

 • Wstęp

Stan badań

 • Przegląd źródeł i opracowań
 • Źródła rękopiśmienne i opublikowane drukiem
 • Materiały ikonograficzne
 • Opracowania

Właściciele, użytkownicy i ich dzieje

 • Szpitalnicy z czerwoną gwiazdą
 • Gimnazjum św Macieja
 • Biblioteka Ossolineum

Zmiany w czasie i przestrzeni

 • Przekształcenia architektoniczno-budowlane
 • Etap Klasztor średniowieczny i renesansowy
 • Etap II Klasztor barokowy
 • Etap III Gimnazjum św Macieja
 • Etap IV Biblioteka Ossolineum
 • Studzienka na dziedzińcu
 • Ogród klasztorny

Klasztor i jego otoczenie

 • Opis, funkcje, wartości
 • Zespól poklasztorny
  • Klasztor
  • "Maciejówka"
  • Studzienka
  • Dziedziniec zewnętrzny

Z Pragi i Rzymu do Wrocławia

 • Wzorce artystyczne i zagadnienie autorstwa
 • Klasztor
 • Studzienka

Architektura jako argument w walce o status ordo militaris

 • Analiza ideowa
 • Znaczenie i przyszłość
 • Album ilustracji
 • Architektura klasztoru św. Macieja we Wrocławiu

Spis ilustracji
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter