Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych

Aleksandra Pankiewicz
ISBN: 978-83-229-3260-5
Liczba stron: 472
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Cena: 35,00 PLN   

Książka Aleksandry Pankiewicz, choć dotyczy wąskiego zagadnienia wpływów kulturowych docierających na Śląsk i płynących z tego terenu, postrzegana może być wieloaspektowo. Publikacja prezentuje ceramikę z terenu południa Śląska oraz północnych Moraw i Czech, zarówno w oparciu o materiały już publikowane, jak i zespoły archiwalne i nowsze znaleziska. Charakterystyka materiałów zabytkowych jest także okazją do podjęcia dyskusji nad datowaniem niektórych stanowisk i swoistą próbą periodyzacji ceramiki z omawianych regionów.

Autorka, wykorzystując analizę makroskopową, a także badania specjalistyczne ułamków naczyń, stara się opisać te cechy ceramiki, które mogą zdradzać piętno obcego garncarstwa. Śledzenie podobieństw i różnic pomiędzy materiałami z poszczególnych regionów, choć nie dało jasnej odpowiedzi na pytanie o charakter wzajemnych relacji Śląska z południowymi sąsiadami, dostarczyło jednak wielu nowych, ciekawych i nieraz zaskakujących wniosków.

1. Wstęp

1.1. Cel podjęcia badań

1.2. Zakres terytorialny pracy

1.3. Zakres chronologiczny pracy

1.4. Stan badań

1.5. Baza źródłowa

2. Zasady klasyfikacji ceramiki

2.1. Masa garncarska — stosowane domieszki

2.2. Powierzchnia naczynia

2.3. Wypał naczyń

2.4. Grubość ścianek naczyń

2.5. Zasięg obtaczania

2.6. Formy naczyń

2.7. Wylewy

2.8. Ornamentyka

3. Charakterystyka ceramiki z południowej części Dolnego Śląska

3.1. Masa garncarska

3.2. Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)

3.3. Wypał naczyń

3.4. Formy naczyń

3.5. Wylewy

3.6. Ornamentyka

3.7. Ogólna charakterystyka ceramiki z południa Dolnego Śląska z uwzględnieniem jej chronologii

4. Charakterystyka ceramiki z południowej części Górnego Śląska i terenów Śląska Czeskiego

4.1. Masa garncarska

4.2. Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)

4.3. Wypał naczyń

4.4. Formy naczyń

4.5. Wylewy

4.6. Ornamentyka

4.7. Ogólna charakterystyka ceramiki z południa Górnego Śląska i terenów Śląska Czeskiego z uwzględnieniem jej chronologii

5. Charakterystyka ceramiki z terenu północno-wschodnich Czech

5.1. Masa garncarska

5.2. Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)

5.3. Wypał naczyń

5.4. Formy naczyń

5.5. Wylewy

5.6. Ornamentyka

5.7. Ogólna charakterystyka ceramiki z północno-wschodnich Czech z uwzględnieniem jej chronologii

6. Charakterystyka ceramiki z północnej części Moraw

6.1. Masa garncarska

6.2. Wykonanie naczyń (obróbka powierzchni naczynia i grubość ścianek)

6.3. Wypał naczyń

6.4. Formy naczyń

6.5. Wylewy

6.6. Ornamentyka

6.7. Ogólna charakterystyka ceramiki z północnych Moraw z uwzględnieniem jej chronologii

7. Wpływy morawskie i czeskie w ceramice z południa Dolnego Śląska

7.1. Gilów

7.2. Niemcza I

7.3. Gród niemczański i cmentarzysko Niemcza II

7.4. Góra Gromnik

7.5. Inne stanowiska w okolicach Strzelina (Gębice, Witostowice)

7.6. Osada w Kamieńcu Ząbkowickim

7.7. Stanowiska w okolicach Strzegomia (Graniczna, Dobromierz, Gniewków)

7.8. Okolice góry Ślęży (Grodziszcze, Ślęża — stanowisko 156)

7.9. Zachodnia część regionu (Legnica i Bolesławiec)

7.10. Pozostałe stanowiska

8. Wpływy morawskie i czeskie w ceramice z południa Górnego Śląska i terenów Śląska Czeskiego

8.1. Cmentarzysko w Stěbořicach

8.2. Cmentarzysko w Hradcu nad Moravicí

8.3. Chotěbuz-Podobora

8.4. Grodzisko w Lubomi

8.5. Grodzisko w Kamieńcu

8.6. Mionów, Skoczów-Międzyświeć i Cieszyn

8.7. Osada w Piechocicach

8.8. Inne stanowiska

9. Wpływy śląskie na terenie północno-wschodnich Czech

10. Wpływy śląskie na północnych Morawach

11. Importy? Naśladownictwa? Czy naczynia wykonane w obcej tradycji garncarskiej?

12. Próba interpretacji i oceny relacji kulturowych zaobserwowanych w ceramice

12.1. Próba interpretacji dostrzeżonych wpływów wielkomorawskich na południu Dolnego Śląska

12.2. Próba interpretacji dostrzeżonych wpływów czeskich na południu Dolnego Śląska

12.3. Wpływy morawskie i czeskie na południu Górnego Śląska i terenie Śląska Czeskiego. Ocena i interpretacja

12.4. Ogólna ocena relacji południowych terenów Śląska oraz północnych Moraw i Czech w IX–X wieku

13. Uwagi końcowe

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Tablice

Indeks osób i zbiorowości ludzkich

Indeks nazw geograficznych

Spis rycin

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter