Prace Kulturoznawcze XIV/2. Natura (w) granica(ch) kultury

Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp (red.)
ISBN: 978-83-229-3315-2
Liczba stron: 224
Rok wydania: 2012
Cena: 29,00 PLN   

Teksty zamieszczone w „Pracach Kulturoznawczych” XIV/2 Natura (w) granica(ch) kultury poświęcone są płynności i przenikaniu się sfer natury i kultury oraz poznawczymi i etycznymi dylematami związanymi z tym faktem. Podejmują problem złożonych relacji wzajemnego obcowania ludzi i zwierząt oraz wyzwania, jakie stanowi dla człowieka jego ciało i współczesne biotechnologie. Prezentują artystyczne odpowiedzi na te pytania, a także kulturowe wyobrażenia przyrody i ich historyczne przemiany. Tom stanowi kontynuację i dopełnienie problematyki poprzedniego numeru „Prac Kulturoznawczych” Kultura (w) granica(ch) natury.Wprowadzenie (Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp)

Zwierzę — granica kultury?

Jindřich Štreit, Jiří Siostrzonek, Chlévská lyrika. Umění jako návod k proměně vnímání

Dariusz Czaja, Efekt motyla. Natura jako paradoks

Dorota Wolska, Zwierzę — (w) granica(ch) kultury. Kilka uwag i pytań

Patrycja Tomczak, Pochwała szczeliny. Humanistyka na tropach wilka

Ciało między naturą a kulturą

Marcin Maria Bogusławski, Czy potrzebujemy ontologicznej refleksji nad ciałem?

Monika Rogowska-Stangret, Natura jako źródło kultury w ujęciu Elizabeth Grosz

Aleksandra Kil, Medialne technologie i ich ludzie. Spojrzenie posthumanistyczne

Volodymyr Bodnar, Anastasia Nechyporenko, Bio-art — the Transaesthetics of Bios

Krzysztof Solarewicz, Nadnatura. Wizje człowieka przyszłości we współczesnej debacie naukowej i popularnonaukowej

Ciało — obraz — dźwięk

Barbara Banaś, Kształty ciała. Antropomorfizacja we współczesnym designie.

Anna Małecka, Granice (nie)ludzkiego w sztuce współczesnej

Ewa Kofin, Problemy z zagadnieniem genezy muzyki

Robert Losiak, Muzyka bliżej ciała. Wokół problemu percepcji muzycznej

Zoriana Rybczyńska, W poszukiwaniu muzyki sfer — o praktykach artystycznych Pawła Tyczyny i Mikołajusa Konstantinasa Čurlionisa

Przyroda

Marek Pacukiewicz, Natura alpinizmu. Wspinaczka jako bricolage

Maria Magdalena Morawiecka, Szata świata. Kulturowe postrzeganie przestrzeni geograficznej w kartografii średniowiecznej

Izolda Topp, Las jako park tematyczny

Noty o autorach

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter