Studia Archeologiczne XLV. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu

Tomasz Płonka
ISBN: 978-83-229-3319-0
Liczba stron: 560
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Cena: 40,00 PLN   

Tom XLV serii Studia Archeologiczne, dotyczący kultury symbolicznej społeczności łowiecko-zbierackich późnego paleolitu górnego, jest dziełem wyjątkowym. Zawiera bowiem niezwykle bogaty materiał źródłowy, obejmujący zarówno tzw. zabytki sztuki, jak i ozdoby, instrumenty muzyczne, pigmenty oraz szczątki ludzkie. Szeroko zakrojony temat obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii, ale też antropologii, etnologii, religioznawstwa itp. Autor swobodnie porusza się w tej zróżnicowanej problematyce, wykazując dużą erudycję i doskonałe przygotowanie warsztatowe, znajdujące odzwierciedlenie w ciekawych analizach, opiniach i wnioskach.

 

Całość wzbogaca usystematyzowany zestaw materiałów faktograficznych zawartych na płycie CD.

Wstęp

 • Obszar
 • Chronologia i taksonomia
 • Źródła i metody
 • Konstrukcja pracy
 • Podziękowania

Rozdział I. Pojęcie kultury symbolicznej i jej funkcje

 • Symbole i kultura symboliczna
 • Symbole i archeologia
 • Styl i jego rozumienie w archeologii

Rozdział II. Społeczeństwa łowiecko-zbierackie

Rozdział III. Interpretacje form symbolicznych paleolitu

 • Człowiek ludyczny, człowiek magiczny
 • Strukturalistyczna koncepcja sztuki paleolitycznej
 • Lewis-Williams i odmienne stany świadomości
 • Sztuka jako informacja
 • Marshack i symbolizm paleolityczny
 • Conkey i kontekstualizm
 • Człowiek naturalny
 • Wymowa artefaktów symbolicznych

Rozdział IV. Symbolizm u schyłku paleolitu — źródła i interpretacje

 • Narzędzia jako przedmioty symboliczne
  • Broń
   • Ostrza
   • Harpuny
   • Inne elementy broni
  • Tyki i odnogi rogowe z otworem
  • Inne narzędzia z kości i z poroży
  • Ryty na kościach i porożach
  • Przedmioty kamienne z ornamentem
   • Płytki
   • Otoczaki i inne przedmioty kamienne
 • Przedstawienia figuralne
  • Ryty i figurki zoomorficzne
   • Konie
   • Mamuty
   • Nosorożce
   • Jeleniowate
   • Bowidy
   • Koziorożce
   • Foki
   • Inne ssaki
   • Ptaki
   • Ryby, gady, płazy i owady
   • Najważniejsze cechy przedstawień zwierząt
  • Przedstawienia antropomorficzne
   • Ryty antropomorficzne
   • Figurki
  • Istoty fantastyczne
   • Zwierzęta fantastyczne
   • Hybrydy
   • Fantomy
 • Problem sztuki naskalnej
 • Ozdoby
  • Poroże, kość, zęby
  • Kamień
  • Muszle i skamieniałości
  • Bursztyn
 • Instrumenty muzyczne
 • Użytkowanie pigmentów i barwników
  • Pozyskiwanie surowca
  • Wykorzystanie pigmentów
 • Szczątki ludzkie
 • Pozostałości rytuałów

Rozdział V. Kultura symboliczna w systemach regionalnych: wspólnota i zróżnicowanie

 • Migracja magdaleńska
 • Systemy regionalne
  • Jura
  • Nadrenia
  • Turyngia i Saksonia
  • Małopolska i Śląsk
  • Morawy
  • Czechy
  • Niż Środkowoeuropejski

Rozdział VI. Znaczenia kultury symbolicznej u schyłku paleolitu

 • Symbole w życiu grupy i jednostki
 • Symbolika przestrzeni, symbolika liczb i czasu
 • Koncepcje światopoglądowe, religijne i rytuał

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Zestawienie motywów

 • Zestawienie 1

Summary

Indeks nazw geograficznych

Spis tabel i rycin

Spis tabel katalogowych (tab. I–XLIII) na płycie CD

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter