Lwowska szkoła matematyczna

Roman Duda
Wydanie: II poprawione
ISBN: 978-83-229-3211-7
Liczba stron: 268
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany

Celem książki jest przedstawienie lwowskiej szkoły matematycznej lat 1920–1940, a dokładniej: okoliczności czasu i miejsca, jej mistrzów i adeptów, ważniejszych osiągnięć i cech charakterystycznych, a także próba oceny wpływu, jaki wywarła ona na matematykę w Polsce i na świecie. Dla lepszej realizacji tego celu książka jest podzielona na siedem części, a części na rozdziały. Pięć pierwszych części opisuje szkołę, a dwie ostatnie stanowią ich uzupełnienie. Dokładniej, część pierwsza przedstawia tło, na którym szkoła się pojawiła, druga i trzecia – jej rozkwit, czwarta – dramat zagłady, a piąta – próbę zrozumienia zjawiska i jego znaczenia. Część szósta zawiera krótkie biogramy matematyków związanych ze Lwowem i aktywnych w swoim lwowskim okresie. Część siódmą i ostatnią stanowi bibliografia podzielona na trzy części: w części A wyszczególnione są prace matematyczne matematyków lwowskich, cytowane w głównym tekście (nie są to więc wszystkie ich prace), w części B – opracowania, na których autor się opierał, a w części C – inne cytowane prace matematyczne. Informacje o niektórych matematykach spoza Lwowa są natomiast zamieszczone w przypisach.

 (ze Wstępu)

Wstęp
CZĘŚĆ I. Tło

 • Uniwersytet i Politechnika we Lwowie
 • Matematyka polska na przełomie XIX i XX wieku
 • Pobyt Sierpińskiego na uniwersytecie we Lwowie (1908–1914)
 • Uniwersytet w Warszawie i program Janiszewskiego (1915–1920)
 • Matematyka światowa (kierunki podjęte w Polsce) około 1920 roku

CZĘŚĆ II. Złote lata: ludzie i środowisko

 • Formowanie się środowiska matematycznego we Lwowie po I wojnie światowej
 • Studia matematyczne i studenci
 • Czasopismo, monografie i kongresy
 • Upowszechnianie matematyki (praca w szkole, odczyty, książki popularne, podręczniki)
 • Życie towarzyskie (Kawiarnia Szkocka, Księga Szkocka)
 • Polskie Towarzystwo Matematyczne
 • Współpraca z innymi ośrodkami
 • W oczach innych

CZĘŚĆ III. Złote lata: osiągnięcia

 • Rozprawa Stefana Banacha – odkrycie perły i spory o priorytet
 • Teoria prawdopodobieństwa – półfinał matematyzacji
 • Teoria miary – inne spojrzenie
 • Teoria gier – rewelacja bez dalszego ciągu
 • Teoria operatorów w latach dwudziestych – eksponowanie perły
 • Śmiałość metodologiczna
 • Monografia Banacha – oprawienie perły
 • Teoria operatorów w latach trzydziestych – blask perły
 • Nowe perspektywy, na które zabrakło czasu
 • Obrzeża

CZĘŚĆ IV. Zagłada

 • krainizacja po sowiecku (1939–1941)
 • Okupacja niemiecka (1941–1944)
 • Ekspulsja Polaków (1945–1946)

CZĘŚĆ V. Znaczenie

 • Przegląd chronologiczny
 • Chronologia widziana z zewnątrz
 • Wpływ szkoły lwowskiej na matematykę
 • Próba podsumowania
 • Matematyka we Lwowie po roku 1945

CZĘŚĆ VI. Matematycy związani ze Lwowem
CZĘŚĆ VII. Bibliografia

 • Prace matematyczne matematyków lwowskich
 • Wspomnienia, opracowania i prace historyczne
 • Inne cytowane prace matematyczne

Summary
Spis ilustracji
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter