Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955

Sławomir Wieczorek
ISBN: 978-83-229-3453-1
Liczba stron: 292
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany
Cena: 28,00 PLN   

Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 to monografia jednego z kluczowych aspektów kultury muzycznej Polski lat stalinowskich. Wśród analizowanych w pracy tekstów znalazły się przemówienia partyjnych notabli, protokoły z narad i zjazdów środowiska muzycznego, prelekcje przed koncertami popularyzatorskimi, rozprawy z zakresu estetyki i historii muzyki. Szczegółowemu omówieniu poddane zostały inscenizacje oper Stanisława Moniuszki przygotowane przez Leona Schillera, wystawy muzealne na temat muzyki oraz filmowa superprodukcja socrealizmu — Młodość Chopina Aleksandra Forda.
Do najważniejszych rezultatów przedstawionych w książce badań należy uwypuklenie strukturalnych relacji socrealistycznego dyskursu z dyskursem religijnym oraz awangardowym, a także ukazanie ciągłości i zerwań w dyskursie o muzyce w Polsce.

Wprowadzenie
Rozdział I • Zagadnienia wstępne
1. Przedmiot pracy
2. Inspiracje teoretyczne i metodologiczne
3. Źródła do badań
4. Stan badań
Rozdział II • Hierarchiczny układ wypowiedzi w dyskursie o muzyce współczesnej
1. Mentorzy i ustawiacze — formułowanie norm i dyrektyw
1.1. „…czas wielki, by postawić u nas zagadnienie”
1.2. „…można dziś wymagać od naszych kompozytorów”
1.3. „…kierunek wytyczony jest jasno i cel musi zostać osiągnięty”
1.4. „…nie ma przejścia z języka modernistycznego do języka realistycznego”
1.5. „…epigonizm pozostaje epigonizmem, czy dotyczy Moniuszki czy też Hindemitha”
1.6. „…nie należy wysnuwać wniosku, że teraz można robić, co się komu żywnie podoba”
1.7. „…powinniśmy popierać, kultywować i kształtować nawet muzykę wielostopniową”
2. Mentorzy i ustawiacze — udzielanie nagan i pochwał
3. Egzekutorzy — wypominanie błędów
Rozdział III • Egzegeza i legitymizacja racjonalizacyjna w dyskursie o estetyce i teorii muzyki
1. Egzegeza Leninowskiej teorii odbicia
2. Egzegeza Stalinowskiej koncepcji języka
3. Egzegeza Stalinowskiej charakterystyki praw naukowych
Rozdział IV • Hagiografia i legitymizacja narracyjna w dyskursie o historii muzyki
1. Żywoty równoległe kompozytorów
1.1. …fałszywie przedstawiano jego życie i twórczość
1.2. …żył w epoce rewolucji, walki klas i niedoli chłopów
1.3. …dojrzewał pod wpływem mistrzów
1.4. …odczuwał niechęć wobec klas uprzywilejowanych
1.5. …dystansował się wobec religii
1.6. …sympatyzował z klasami uciskanymi
1.7. …przyjaźnił się z Rosjanami
1.8. …pisał dzieła inspirowane rewolucją
1.9. …czerpał z muzyki ludowej
2. Leona Schillera reinterpretacja oper Stanisława Moniuszki
3. Elementy ciągłości w przedstawieniach kompozytorów
4. Renesans w muzyce — tradycja wymyślona realizmu socjalistycznego
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0