Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych

Jarosław Sadłocha
ISBN: 978-83-229-3460-9
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 38,00 PLN   
Cena: 19,00 PLN   

Książka Jarosława Sadłochy Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych ukazuje złożoność kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Choć interes jest kategorią abstrakcyjną, ma istotne zastosowanie analityczne w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym. Zbadanie percepcji interesu w ujęciu teoretycznym, podpartym studiami przypadku, przyczyniło się do dostrzeżenia relatywizmu i ciągłej dynamiki definiowania interesu oraz wskazania walorów i niedostatków badanych teorii stosunków międzynarodowych. Autor omawia klasyfikację definicji interesu, wpływ na percepcję interesu podejść obiektywnych i subiektywnych, zależności między interesami a wartościami i preferencjami, podobieństwa i różnice percepcji interesu w pozytywistycznych i postpozytywistycznych teoriach stosunków międzynarodowych oraz analityczne wykorzystanie dorobku teorii nauk społecznych i teorii stosunków międzynarodowych.

Wstęp
Rozdział 1. Współczesna interpretacja interesu w naukach społecznych
1.1. Definicje
1.1.1. Interesy jako potrzeby
1.1.2. Interesy jako preferencje
1.1.3. Interesy jako dążenie
1.1.4. Interesy jako wartość
1.2. Obiektywizm i subiektywizm kategorii interesu
1.2.1. Interesy obiektywne
1.2.2. Interesy subiektywne
1.3. Interes narodowy i racja stanu
1.3.1. Definicje
1.3.2. Interes państwowy, interes publiczny, strategia państwowa
1.3.3. Krytyka kategorii interesu narodowego
1.4. Wnioski
Rozdział 2. Percepcja kategorii interesu w realizmie i neorealizmie
2.1. Kategoria interesu w realizmie klasycznym
2.1.1. Edward Carr: krytyka harmonii interesów
2.1.2. Hans J. Morgenthau: interes jako dążenie do potęgi
2.1.3. Wnioski i krytyka
2.2. Kategoria interesu w neorealizmie i realizmie neoklasycznym
2.2.1. Kenneth Waltz: wtórność interesu narodowego
2.2.2. Robert Gilpin: interes w teorii zmiany
2.2.3. Stephen D. Krasner: statyczność interesu narodowego
2.2.4. Randall Schweller: teoria równowagi interesów
2.2.5. J. Samuel Barkin: realistyczno-konstruktywistyczny interes publiczny
2.3. Wnioski ogólne i krytyka
Rozdział 3. Percepcja kategorii interesu w liberalizmie i neoliberalizmie
3.1. Norman Angell: interesy idealisty
3.2. Robert O. Keohane i Joseph S. Nye: instytucjonalizm a interesy państwowe
3.3. Andrew Moravcsik: preferencje państw w liberalizmie międzyrządowym
3.4. Wnioski ogólne i krytyka
Rozdział 4. Percepcja kategorii interesu w marksizmie
4.1. Włodzimierz Lenin: interesy imperialistyczne a interesy klasowe
4.2. Immanuel Wallerstein: teoria systemu świata a interesy
4.3. Interesy we współczesnym marksizmie
4.3.1. David Harvey: krytyka neoliberalizmu i nowego imperializmu a pojęcie interesu
4.3.2. Gérard Duménil i Jacques Bidet: altermarksizm a interesy
4.4. Wnioski ogólne i krytyka
Rozdział 5. Percepcja kategorii interesu w konstruktywizmie
5.1. Alexander Wendt: tożsamość i interesy
5.2. Martha Finnemore: normy międzynarodowe a interesy państw
5.3. Jutta Weldes: lingwistyczne aspekty konstruowania interesu narodowego
5.4. Wnioski ogólne i krytyka
Rozdział 6. Percepcja interesu w kosmopolityzmie, feminizmie oraz postmodernizmie
6.1. Percepcja kategorii interesu w kosmopolityzmie
6.1.1. Kennedy Graham: interes planetarny
6.1.2. Wnioski ogólne i krytyka
6.2. Percepcja kategorii interesu w feministycznych teoriach stosunków międzynarodowych
6.2.1. Feministyczna rewizja kategorii interesów w stosunkach międzynarodowych
6.2.2. Wnioski ogólne i krytyka feminizmu
6.3. Percepcja interesu w nurtach postmodernistycznych
6.3.1. Richard Ashley: interesy ludzkie
6.3.2. Wnioski ogólne i krytyka
Zakończenie
Spis studiów przypadku oraz spis tabel
Summary
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter