Przegląd Prawa i Administracji CI. Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego

Józef Frąckowiak (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

Polskie prawo handlowe skończyło osiemdziesiąt lat, jeżeli wziąć pod uwagę, że stanowiący jego podstawę Kodeks Handlowy został uchwalony w 1934 roku. Jest to dobra okazja do podjęcia dyskusji zarówno na temat skomplikowanych losów tego prawa na przełomie tysiącleci, jak i funkcjonowania jego poszczególnych instytucji. Temu poświęcony jest kolejny zeszyt „Przeglądu Prawa i Administracji”. Tak się złożyło, że jest to sto pierwszy numer tego pisma i ukazuje się w roku, gdy Wydział Prawa, a obecnie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kończy siedemdziesiąt lat. Układ dat wskazuje, że jest to numer wyjątkowy. Oddając go pod osąd Czytelników, chciałbym w imieniu autorów, którym dziękuję za podjęcie trudu opracowania poszczególnych części tego tomu, wyrazić nadzieję, że zawarte w nim wypowiedzi dostosowują się do wysokiego poziomu, jaki reprezentuje to pismo, i otworzą kolejny ważny etap w rozwoju Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, samego tytułu oraz ożywią dyskusję na temat tego, jak ma wyglądać regulacja prawa handlowego w Polsce, które jest częścią prawa cywilnego, ale podstawowy akt tego prawa — kodeks cywilny — ciągle traktuje go po macoszemu.

 

Józef Frąckowiak, Zamiast wstępu

 • Józef Frąckowiak, Zamiast wstępu
 • Ewa Całus, Upadłość konsumencka — doświadczenia i perspektywy
 • Mirosław Dela, Źródła finansowania spółki pracowniczej
 • Józef Frąckowiak, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego — wzloty, upadki oraz mozolna reaktywacja
 • Leonard Górnicki, Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku
 • Agnieszka Guzewicz, Marcin Jagodziński, Instytucje prawa procesowego cywilnego w kodeksie handlowym oraz kodeksie spółek handlowych  
 • Jerzy Jacyszyn, Spółka partnerska — czas na zmiany
 • Beata Kozłowska-Chyła, Tryb wyłaniania zarządu w spółkach zależnych od spółek Skarbu Państwa
 • Marek Leśniak, Nowe internetowe wzorce w prawie spółek handlowych refleksje na tle nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 28 listopada 2014 roku
 • Marcin Podleś, Odpowiedzialność komandytariusza z punktu widzenia interesu wierzycieli spółki
 • Lidia Siwik, Nazwa Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych
 • Bogusław Sołtys, Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych
 • Robert Stefanicki, Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego
 • Marcin Śledzikowski, Pozorny podział spółki kapitałowej
 • Anna Szermach, Zbycie udziałów w spółce z o.o. objętych wspólnością majątkową małżeńską  
 • Sabina Wencel, Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Piotr M. Wiórek, Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez konstrukcję faktycznego członka zarządu
 • Ewa Wójtowicz, Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter