Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 37, nr 3

Marek Maciejewski, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 116
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 22,00 PLN   

Tom 37/3 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” poświęcony jest zjawisku terroryzmu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państw. Zawarte w nim artykuły zostały napisane przez uczestników konferencji Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne, a dotyczą m.in. zagrożenia terroryzmem bombowym (Piotr Hałys), roli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych (Jerzy Guź) czy zadań Policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi (Robert Otczyk). Autorzy zamieszczonych w tomie tekstów to w większości osoby niebędące pracownikami naukowymi, które zawodowo zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa państwa i obywateli.

  • Radosław Antonów, Marek Maciejewski, Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne

* * *

  • Henryk Spustek, Analiza porównawcza wybranych społeczeństw obywatelskich
  • Piotr Hałys, Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie — strategia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym NATO oraz (C-IED) na terenie RP
  • Robert Otczyk, Zadania policji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi
  • Tomasz Bruder, Udział Wojewody Dolnośląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w związku z migracją cudzoziemców
  • Jerzy Guź, Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Beata Sareło-Janiak, Straż Graniczna w aspekcie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Specyfika przejść lotniczych na przykładzie Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach
  • Tomasz Scheffler, Ekstremizm polityczny: nieudana próba delegalizacji Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD) w latach 2001–2003 i jej znaczenie dla polskiego porządku prawnego
  • Tomasz Malarz, Piotr Grobelny, Zagrożenie terroryzmem a bezpieczeństwo przemysłu chemicznego w Polsce na przykładzie zakładów chemicznych PCC Rokita SA

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter