Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXXIX

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 192
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego to czasopismo o utrwalonej pozycji na rynku czytelniczym, posiadające sporą grupę czytelników, rekrutujących się pośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz studentów i doktorantów. Kolejny tom to zbiór opracowań przygotowanych, prezentujących wybrane problemy szeroko rozumianych nauk kryminologicznych w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. W ocenie zespołu redakcyjnego przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie bardzo rozległych zmian, jakie dokonały się w 2015 i 2016 r w przestrzeni prawa karnego, stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad ustawiczną reforma polskiego prawa karnego.

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Joanna Brzezińska, Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
Piotr Góralski, Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część II
Agnieszka Kania, Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej — wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego
Kamila Mrozek, Materialnoprawne aspekty orzekania kary ograniczenia wolności
Prawo karne procesowe
Justyna Żylińska, Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego
Prawo karne wykonawcze
Barbara Stańdo-Kawecka, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach — uwagi krytyczne
Gabriela Piekut, Konsekwencje uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności
Nauki pokrewne
Piotr Herbowski, Jacek Bukowski, Fałszerstwa dokumentów operacyjnych a badania pismoznawcze
Agnieszka Olszewska, Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter