Estudios Hispanicos XXIV: Traducciones, interpretaciones, equivalencias

Marlena Krupa, Justyna Wesoła (red.)
ISSN: 2084-2546
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 33,00 PLN   15,00 PLN  

Niniejszy, XXIV numer Estudios Hispánicos jest pierwszym w historii czasopisma poświęconym niemal w całości przekładowi. Zawartość tomu odzwierciedla bogactwo tematyki okołotłumaczeniowej i różnorodność perspektyw w badaniach współczesnych hispanistów polskich i hiszpańskich w tej dziedzinie. Autorzy prezentują trzy odmienne podejścia badawcze - koncentrują się na przekładzie rozumianym jako tekst lub jako proces, nie brak także artykułów, które w centrum uwagi stawiają tłumaczy: konkretne postaci lub ich anonimowe grupy. W tomie znalazły się refleksje nad przekładem literackim, specjalistycznym i użytkowym, ustnym i pisemnym, oraz rozważania o historii, dydaktyce i krytyce tłumaczenia. Przekład widziany jest również jako materiał do badań porównawczych, a analiza dyskursu ujawnia cechy potencjalnie istotne dla tłumacza. Numer zamykają dwa artykuły, poświęcone - odpowiednio - historii i literaturze Hiszpanii. Całości dopełniają recenzje nowych publikacji hispanistycznych - w większości dotyczących przekładu.

ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN

 • JERZY ACHMATOWICZ, El salmo 59 como base de la interpretación apocalíptico-milenarista de la misión funda­dora de los franciscanos en Nueva España
 • EVA ÁLVAREZ RAMOS, Ejercicios de traición: intertextualidad, culturalismo y traducción en la poesía contemporá­nea española
 • ÓSCAR FERREIRO VÁZQUEZ, De la comunicación no verbal al acto de mediación: el habitus en interpretación durante la conquista de América
 • MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA, Literatura y política. Notas sobre la recepción de las traducciones de la poesía hispano-americana en Polonia en la segunda mitad del siglo XX
 • MONIKA GŁOWICKA, Aspectos de la traducción al español del lexema polaco trzeba
 • ANNA JAGOSZ, Diferencias en el marco estilístico entre las localizaciones polaca, española e inglesa del videojuego The Witcher III, y relación con la obra de Andrzej Sapkowski
 • ANNA KUŹNIK, CARME BESTUÉ, Perfiles de prácticas y solución de conflictos emergentes: estudio de un caso de prácticas de traducción jurídica
 • MARÍA TRINIDAD MARÍN VILLORA, Zofia Szleyen, traductora de Max Aub
 • ALICJA OKONIEWSKA, Análisis crítico del discurso político en la interpretación simultánea en el Parlamento Europeo
 • PAWEŁ SZADKOWSKI, Entre la traducción y la historia. El enfoque funcionalista en el trabajo del historiador en el ejemplo de la traducción del tratado Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado

VARIA

 • ANTONIO CORTIJO OCAÑA, Industrias contra finezas de Agustín Moreto. La historia de Hungría en el teatro de Moreto
 • BARBARA OBTUŁOWICZ, María Cristina de Borbón–Dos Sicilias y su nieto el rey Alfonso XII

RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA
Traducción

 • Gerardo BELTRÁN CEJUDO,  Sobre la traducción de la forma en las versiones española y judeo-española de El canto del pueblo judío asesinado de Yitsjok Katzenelson. Por Agnieszka August-Zarębska
 • Maksymilian Drozdowicz, Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. Por Aleksander Trojanowski
 • Óscar FERREIRO VÁZQUEZ (ed.), Traducir e interpretar lo público. Por Xoán Manuel Garrido Vilariño
 • Ramon LLULL, The Book of the Order of Chivalry. Llibre de l’Ordre de Cavalleria. Libro de la Orden de Caballería. Por David Monzó Campos
 • Ilona NARĘBSKA, Literatura polaca en España (1939–1975): autores, editores, traducto­res. Por Justyna Wesoła

Varia

 • Magdalena BARBARUK, Długi cień Don Kichota. Por Łukasz Smuga
 • Jan Stanisław CIECHANOWSKI, Portugalio, Dziękujemy! Portugal, Obrigado! Thank you, Portugal! Os refugiados polacos, civis e militares, nos confins da Europa Ocidental nos anos 1940–1945. Por Włodzimierz Szymaniak
 • Maksymilian Drozdowicz, En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Por Aleksander Trojanowski
 • Ewa ŁUKASZYK, Imperium i nostalgia. “Styl późny” w kulturze portugalskiej. Por Anna Olchówka

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter