Wrocławskie Studia Wschodnie 21 (2017)

Antoni Kuczyński, Piotr Cichoracki (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 334
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 40,00 PLN   

Kolejny, 21. tom „Wrocławskich Studiów Wschodnich” zgromadził teksty autorów polskich i rosyjskich. Zostały one poświęcone przede wszystkim zagadnieniom historii XIX i XX w. Dotyczą zarówno dziejów Polski, jak i powszechnych. Wątkami wiodącymi są problemy związane z losami Polaków, zsyłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego w XIX i XX w., a także różne aspekty funkcjonowania reżimu komunistycznego. W dziale „Miscellanea” znalazły się m.in. studia oparte na analizie konkretnych, pojedynczych źródeł. W tym numerze kontynuowana jest seria tekstów poświęconych ofiarom zbrodni na Wzgórzach Wuleckich. W dziale „Recenzje” omówiono trzy monografie w języku polskim, jeden zbiór studiów opublikowany w Rosji oraz jedno wydawnictwo źródłowe.

Artykuły

 • Franciszek Nowiński, Elita słowianofilów rosyjskich wobec decyzji kongresu berlińskiego
 • Irina N. Nikulina, Polscy zesłańcy w Ustʹ-Kamienogorsku w drugiej połowie XIX w.
 • Piotr Ruciński, Początki aktywności publicznej polityka Narodowej Demokracji Jana Emanuela Rozwadowskiego w Galicji w latach 1901–1909
 • Mirosław Szumiło, Moskiewskie korzenie komunistycznej elity władzy w Polsce
 • Stanisław Ciesielski, Początki stalinowskiego zwrotu wobec historii (1930–1931)
 • Agnieszka Kaniewska, Działalność Delegatury Ambasady RP w Kraju Ałtajskim w latach 1941–1943
 • Krzysztof Łagojda, Sądy komunistyczne wobec ofiar Zbrodni Katyńskiej w postępo­waniu o uznanie za zmarłego/stwierdzenie zgonu. Analiza historycznoprawna

Miscellanea

 • Marina Kolesnikova, Germans as the explorers of the North Caucasus in the second half of the 18th–beginning of the 19th century
 • Eugeniusz Niebelski, Kurata o. Kandyda Zielonki sprawozdanie o kościele w Oren­burgu w Rosji z roku 1850
 • Inessa Adoneva, Поляки в судебной системе и юридической дискуссии в Сибири конца XIX–начала XX вв.
 • Tatyana Nedeluk, Польские библиотечные собраниа рубежа XiX–XX вв. вСи­бири
 • Zbigniew Małysz, Polacy na Kaukazie w XIX w. Zderzenie czy współpraca? Przyczynek do analizy historyczno-społecznej na podstawie wspomnień z epoki
 • Marcelina Jakimowicz, Dziennik Henia. Życie społeczne i kontakty międzyetniczne na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym w dziecięcym dokumencie osobistym
 • Ewa Ziółkowska, Pamięć o wydarzeniach lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich
 • Jerzy Supady, Stanisław Michał Progulski (1874–1941)
 • Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski, Włodzimierz Krukowski (1887–1941) — twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych
 • Lena Kaletowa, Między medycyną, paragrafami i zbrodnią

Recenzje

 • François Auguste Thesby De Belcour, Dziennik oficera w służbie konfederacji bar­skiej i syberyjskiego zesłania (Zbigniew J. Wójcik)
 • Tatiana. G. Nedzejluk, Konfessional’noe coobszczestvo katolikov Sibirii. Vlijanie mi­rovozzrenija na na povsednevnuju żizn’ (1830–1917 gg.) (Grzegorz Pełczyński)
 • Koriennyje narody Sibiri w trudach polskich issledowatielej. Pamjati Edwarda Piekar­skogo (1858–1943). Matieriały Mieżdunarodnoj naucznoj konfieriencii Sankt-Pie­tierburg, 25–26 sientjabria 2014 g. (Franciszek Nowiński)
 • Artur Bata, W cieniu Tryzuba (Tomasz Dudek)
 • Stanisław Grodziski, Wzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżan­sem, koleją, samochodem (Małgorzata Dziura)
 • Wykorzenieni — zakotwiczeni. Katarzyna Kość-Ryżko, Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne (Małgorzata Dziura)

Kronika

 • Nagrody „Przeglądu Wschodniego” 2016 (Ewa Ziółkowska)

In memoriam

 • Profesor Krystyn Matwijowski (1936–2017) (Filip Wolański)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter