Prace Kulturoznawcze XXI, 2017, nr 2. Jedzenie i granice sztuki

Dorota Koczanowicz (red.)
ISBN: 978-83-229-3605-4
Liczba stron: 112
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany

Czy jedzenie jest sztuką? Od ponad dwudziestu lat toczy się burzliwa dyskusja wokół, zaniedbywanego dotychczas teoretycznie, zmysłu smaku. Estetycy, kulturoznawcy, antropolodzy i znawcy sztuki zadają pytania o status smaku wśród pozostałych zmysłów i o możliwość estetycznej waloryzacji praktyk kulinarnych. Powinowactwa jedzenia i sztuki można szukać, analizując pracę kucharki/kucharza pod kątem wartości estetycznych, wyznaczając warunki przejścia od zwykłego „aktu jedzenia” do wyrafinowanej „sztuki jedzenia” albo przyglądając się działaniu współczesnych artystów, którzy dostrzegają potencjał sztuki w technikach kulinarnych i produktach spożywczych. Czytelnik nowego numeru „Prac Kulturoznawczych” otrzymuje artykuły rozważające wszystkie z tych trzech możliwości.


Jedzenie i granice sztuki. Wprowadzenie (Dorota Koczanowicz)
Rodolphe Gasché, Figura czy forma? Punkt widzenia żołądka, przeł. P. Poniatowska
Richard Shusterman, Somaestetyka i gastronomia. Kilka myśli o sztuce jedzenia, przeł. P.  Poniatowska
Nicola Perullo, Mądrość smaku i smak mądrości. Od filozofii jedzenia do filozofowania jedzeniem, przeł. P. Poniatowska
Robert Dobrowolski, Wzniosłe i cielesne pożywienie w sztuce jedzenia i nie-jedzenia
Dominika Zagrodzka, Dlaczego jedzenie musi być piękne?
Anna Królikiewicz, Kiedy wspomnienia stają się formą. Jedzenie jako medium w praktykach site specific
Recenzje
Co z tym jedzeniem? — recenzja Philosophers at Table R. Boisverta i L. Heldke (Dominika Zagrodzka)
Archiwum
Rodolphe Gasché, Sałatka Derridy?
Anna Królikiewicz, Sałatka Derridy 2017
Noty o autorach


Food, Eating and the Limits of Art: An Introduction (Dorota Koczanowicz)
Rodolphe Gasché, Figure, or form? The viewpoint of the stomach
Richard Shusterman, Somaesthetics and gastronomy: reflections on the art of eating
Nicola Perullo, The wisdom of taste and the taste of wisdom: from philosophy of food to philosophy with food
Robert Dobrowolski, The sublime and carnal food in the art of eating and not eating
Dominika Zagrodzka, Why food must be beautiful?
Anna Królikiewicz, When memories become a form: food as a medium in site specific practi­ces
Reviews
Archive
Notes on the Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter