Prawo CCCXXV. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 252
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 39,00 PLN   

Tegoroczny tom, składający się z dwunastu chronologicznie następujących po sobie opracowań, tradycyjnie mieści się w szerokich ramach czasowych, od starożytności po wiek XX. Terytorialnie jest ograniczony do Europy, a ściślej do Grecji, Rzymu i Szkocji oraz Polski i ziem polskich. Zgodnie z dotychczasowym profilem obejmuje szeroko rozumianą problematykę prawno-ustrojową, dotyczącą tym razem kazirodztwa w antycznym prawie greckim i zeznań w rzymskim procesie karnym, politycznej aktywności książąt i stanów Śląska w pierwszej połowie XIV wieku, zaangażowania Mikołaja Kornicza w ruchu husyckim, jurysdykcji w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce oraz szkockiej metody restytucji utraconego posiadania. Połowa opracowań dotyczy dwudziestowiecznych dziejów Polski: karnej odpowiedzialności nieletnich, ochrony znaków towarowych, wileńskiego okresu działalności historyka państwa i prawa prof. Iwo Jaworskiego, obowiązków stron w umowie o pracę oraz wprowadzenia w życie ustawy scaleniowej w świetle ustaw z 1933 roku. Ostatnie opracowanie jest poświęcone problematyce wizytacji Wyższych Seminariów Duchownych przez władze państwowe po II wojnie światowej.

 

 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Θεομισῆ δὲ καὶ αἰσχρῶν αἴσχιστα. Kazirodztwo w starożytnej Grecji
 • DOBROMIŁA NOWICKA, Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym
 • MARIAN J. PTAK, Zjazdy książąt i stanów Śląska w latach 1332–1335
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Mikołaj Kornicz — polski husyta oczami historyka ustroju i prawa
 • PAWEŁ WIĄZEK, Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce
 • MATEUSZ SZYMURA, Spoliatus ante omnia restituendus est. Spuilzie jako szkocka metoda restytucji utraconego posiadania
 • ANDRZEJ PASEK, Główne założenia projektów ustaw o odpowiedzialności nieletnich na gruncie prawa karnego, opracowanych w początkach II Rzeczypospolitej
 • TOMASZ DOLATA, Działalność Urzędu Patentowego w zakresie ochrony znaków towarowych na podstawie rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1928 roku — zarys problematyki
 • JÓZEF KOREDCZUK, Wileński okres w życiu Iwo Jaworskiego
 • ŁUKASZ BASZAK, Obowiązki stron w umowie o pracę w kodeksie zobowiązań z 1933 roku
 • MAREK PODKOWSKI, Wprowadzenie w życie przepisów ustawy scaleniowej z 1933 roku w gminach wiejskich zachodniej Rzeczypospolitej
 • EDYTA WŁODARCZYK, Wizytacje wyższych seminariów duchownych przez władze państwowe w Polsce w latach 1960–1971

NOTY O AUTORACH

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter