Neerlandica Wratislaviensia XXVIII

Małgorzata Dowlaszewicz, Jacek Karpiński (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 35,00 PLN   

W tomie XXVIII najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją Małgorzaty Dowlaszewicz i Jacka Karpińskiego znalazło się 16 oryginalnych prac naukowych niderlandystów polskich i zagranicznych. Tom zawiera wybrane teksty przedstawione podczas Regionaal Colloquium Neerlandicum „Op reis” [W podróży] zorganizowanego przez Katedrę Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku.
Autorzy tekstów zabierają czytelnika w wyjątkową podróż do kolorowego świata języka (Konvička, Pekelder, Křiž, Rombouts, Štefková, Waterlot, Steurs) oraz literatury i kultury niderlandzkiej (Engelbrecht, Nijenhuis-Bescher, Kuznik, Đokanović, Sedláčková, Srebnik, Stoicescu, Dimitrova). Warto więc obrać swój kierunek i wyruszyć w tę fascynującą intelektualną podróż odkrywającą język, literaturę i kulturę Niskich Krajów.

Woord vooraf (Stefan Kiedroń)
Małgorzata Dowlaszewicz, Jacek Karpiński, Op reis naar de kleurrijke wereld van taal, literatuur
en cultuur
Taalkunde & didactiek
Martin Konvička, Want/omdat X en de vaagheid van de linguïstische categorieën
Jan Pekelder, Iconische, taalkundige en pragmatische volgordes in het Nederlands. Met speciale
aandacht voor het Frans
Milan Křiž, Ruimte voor structureel gebruik van muziek en poëzie in het taalverwervingsonderwijs
NVT in Centraal-Europa
Maarten Rombouts, Een alternatieve reisgids als didactische werkvorm in taalverwerving –
een casestudie uit Zagreb
Marketa Štefková, Sociaal tolken in Centraal-Europa en de mogelijkheden van de implementatie
van modules sociaal tolken binnen de opleidingen Neerlandistiek extra muros
Muriel Waterlot, Welke didactische aanpak voor vt-vertaalcolleges in het universitaire
vreemdetalenonderwijs?
Literatuur & cultuur
Wilken Engelbrecht, Zwermen mensen en véél water – Tsjechen over het Nederlandse landschap
Andreas Nijenhuis-Bescher, De ‘Hollandse reis’ en de Franse visie der Verenigde Nederlanden
in de eerste helft van de zeventiende eeuw
Judyta Kuznik, De rol van Japanners bij het ontstaan van Nippon (1832–1858), de beschrijving
van Japan door Philipp Franz von Siebold (1796–1866)
Aleksandar Đokanović, Transformaties van de Argonautenmythe in de roman Een vreemde
stam heeft mij geroofd van Willem Brakman
Lucie Sedláčková, Circulatie van Nederlandstalig toneel in Tsjechië, 1898–1989
Anita Srebnik, Theo van Doesburg, Vladimir Tatlin en de constructivistische reis naar de
vierde dimensie
Alexa Stoicescu, Een labyrint voor onze tijd. Het metaverhaal van de metropool in Paul van
Ostaijens grotesken
Sonya Dimitrova, Identiteit en narratieven in Dit zijn de namen van Tommy Wieringa
Discussie
Frieda Steurs, Taal is Business! Over globalisering en toepassingen in de taalkundeForeword (Stefan Kiedroń)
Małgorzata Dowlaszewicz, Jacek Karpiński, En route to the colourful world of language,
literature and culture
Linguistics & didactics
Martin Konvička, Want/omdat X and the fluidity of linguistic categories
Jan Pekelder, Iconic, linguistic and pragmatic word orders in Dutch with particular reference to
French
Milan Křiž, Space for the structural use of music and poetry in the didactics of Dutch as a
foreign language in Central Europe
Maarten Rombouts, An alternative guide as a teaching form used in teaching Dutch – a case
study from Zagreb
Marketa Štefková, Social interpreting in Central Europe and the possible implementations of
social interpreting modules in extra mural programmes of Dutch studies
Muriel Waterlot, How to approach didactically the translation classes in the university-based
teaching of foreign languages?
Literature & culture
Wilken Engelbrecht, Swarms of people and lots of water – Czech people on the Dutch landscape
Andreas Nijenhuis-Bescher, The ‘Dutch journey’ and the French vision of the United Provinces
in the first half of the seventeenth century
Judyta Kuznik, The role of the Japanese in the creation of Nippon (1832–1858), the description
of Japan by Philipp Franz von Siebold (1796–1866)
Aleksandar Đokanović, Transformations of the myth of the Argonauts in the novel Een
vreemde stam heeft mij geroofd by Willem Brakman
Lucie Sedláčková, Circulation of Dutch plays in Czech, 1898–1989
Anita Srebnik, Theo van Doesburg, Vladimir Tatlin and the constructivist journey to the
fourth dimension
Alexa Stoicescu, A labyrinth for our time: The meta-story of the metropolis in Paul van Ostaijen’s
grotesques
Sonya Dimitrova, Identity and narratives in Dit zijn de namen by Tommy Wieringa
Discussion
Frieda Steurs, Language is Business! On globalisation and applications in linguistics

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter