Nowa kodyfikacja prawa karnego LI

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 124
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Tom 51 NKPK prezentuje opracowania koncentrujące się na kilku bardzo zróżnicowanych problemach szeroko rozumianych nauk penalnych. Zebrane w tomie publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalistycznej. Przedstawione w niniejszym tomie poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej, są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.

Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Tomasz Tyburcy, Czas usiłowania i dokonania kradzieży w sklepie samoobsługowym
Barbara Stańdo-Kawecka, Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw
Tomasz Kalisz, Zarządzenie o zgodzie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
Kryminalistyka
Rafał Cieśla, The significance of non-invasive methods of document examination in evidentiary proceedings
Varia
Piotr Herbowski, Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających — rozważania o sensie instytucji
Maciej Trzciński, Próba oceny nowych rozwiązań w zakresie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury
Foreward
Substantive criminal law
Tomasz Tyburcy, The time of attempting and committing theft in a self-service shop
Barbara Stańdo-Kawecka, Paradigms of punishment and diagnosis of offenders
Tomasz Kalisz, Visiting order for a person held on remand
Forensics
Rafał Cieśla, The significance of non-invasive methods of document examination in evidentiary proceedings
Varia
Piotr Herbowski, Recruiting a secret collaborator by counterintelligence services based on incriminating materials — considerations on the sense of the institution
Maciej Trzciński, New solutions in the field of cultural heritage protection law: an assessment

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter