Rocznik Centrum Studiów Niemiecki i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. 2006 (4)

ISBN: 978-83-229-2857-8
Liczba stron: 348
Format B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Justyna Bazylińska, Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji

Andrzej Dębski, Film we wrocławskich teatrach variété

Eckhart Gillen, Erinnerung braucht einen Ort. Bernhard Heisig und die Breslauer Dombrücke

Jürgen Joachimsthaler, Nation, Stil und Aufschub. Eine gleitende Textur

Urszula Kiejna, Związanie państwa zasadami konkurencji zawartymi w art. 81–86 TWE. Państwo jako przedsiębiorstwow rozumieniu europejskiego prawa konkurencji

Aneta Lotycz, Zalety zastosowania wolnego oprogramowania w administracji publicznej

Sebastian Mrożek, Der Sozialistische Realismus

Julia Pajkert, Zgoda na eutanazję – regulacje w systemach prawnych niektórych państw

Maria Pasztor, Kwestia niemiecka w stosunkach polsko-francuskich w okresie prezydentury Georges’a Pompidou (1969–1974)

Maria Piotrowska, Dlaczego należy zmniejszyć poziom transferów socjalnych w Polsce i Niemczech?

Katarzyna Pronobis, Rewindykacja polskich dóbr kultury po 1989 roku (ze szczególnym uwzględnieniem rokowań polsko-niemieckich)

Izabela Surynt, Verwicklungen und Umwege. Zu Henryk Bereskas Übersetzung des Romans Asche und Diamant von Jerzy Andrzejewski

Magdalena Sutarzewicz, Między mizoginią a masochizmem. Claire Goll i jej postaci kobiece

Danuta Świec, Christoph Ransmayrs labyrinthische Strukturen

Justyna Świgut, „Terra incognita pooerodku cywilizowanego świata” – Górny Śląsk w kontekoecie stereotypu „polnische Wirtschaft” w trylogii Maxa Waldaua Nach der Natur

Rudolf Urban, Opolszczyzna a list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Pierwsze reakcje w mediach i zapiskach KW PZPR

Dariusz Wojtaszyn, Pierwsze reakcje w NRD na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce

Dariusz Wojtczak, Sprawa Pfeiffer a bezpooerednia skutecznooeć norm dyrektywy w aspekcie horyzontalnym

Marek Zalisko, Źródła kodyfikacji prawa cywilnego w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter