Bibliotekoznawstwo XXVIII. Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcja

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 0524-4471
Liczba stron: 225
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Utrwalony na różne sposoby obraz otaczającego nas świata znajdował swe miejsce w różnych instytucjach kultury, których organizcja oraz funkcje zmieniały się z upływem czasu. Świat w obrazach - XXVIII tom z serii Bibliotekoznawstwo - jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak instytucje powołane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów radzą sobie z tymi zadaniami? Jak prezentują i propagują wiedzę o swoich kolekcjach? Z jakimi problemami spotykają się, powielając obrazy różnymi technikami, utrwalając je na różnych nośnikach? W jaki sposób prezentować zbiory, aby miały one udział w kształtowaniu współczesnej kultury? Praca ta ukazuje ikonograficzne zbiory różnych bibliotek i muzeów, sposoby ich opracowywania i udostępniania z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tym zakresie.

 • Od Redakcji
 • MAŁGORZATA KOMZA, Zbiory graficzne we współczesnej cywilizacji obrazu
 • JOLANTA TALBIERSKA, Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje
 • AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA, KSENIA STANICKA-BRZEZICKA, Wyczerpujący opis wszechświata – dawne i współczesne metody opisu treści dzieła sztuki
 • JAKUB POKORA, Zapomniana mowa gestów. Portret Cypriana Norwida pędzla Pantaleona Szyndlera (1882)
 • KAMILLA PIJANOWSKA, Drzeworyt reprodukcyjny – od ilustracji prasowej do obiektu muzealnego
 • KATARZYNA KRZAK-WEISS, Sygnet drukarski. Zarys problemów badawczych
 • MARIA JUDA, Świat wizualny w wydawnictwach kartograficznych XVI–XVII wieku
 • MAGDALENA SZAFKOWSKA, Rekonstrukcja obrazu Wrocławia na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych z lat 1807–1916
 • JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na obczyźnie
 • BARBARA SZORNEL-DĄBROWSKA, Zbiory ekslibrisów w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 • MAŁGORZATA BIŁOZÓR-SALWA, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – zbiór artystyczny w bibliotece naukowej
 • JADWIGA WIELGUT-WALCZAK, Ikonosfera Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: Gabinet Rycin, Gabinet Plakatów i Galeria Jednej Książki
 • PAWEŁ BANAŚ, O państwowych i prywatnych kolekcjach kart pocztowych
 • ANEŽKA BAĎUROVÁ, MARKÉTA BRABCOVÁ przy współpracy HANY BERÁNKOVÉJ, Digitalizacja ilustracji ze starych druków w Bibliotece Akademii Nauk Republiki Czeskiej
 • BEATA MADAJEWSKA, Projekt EURIDICE – dostęp on-line do unikatowych kolekcji regionalnych Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • EMILIA ILSKA, Prawne aspekty udostępniania zbiorów graficznych do reprodukcji

Spis ilustracji

Autorzy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter