Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu

Kordian Bakuła, Dorota Heck (red.)
ISBN: 978-83-229-2781-6
Liczba stron: 368
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

W książce, będącej pokłosiem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji, która odbyła się w 2004 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, zamieszczone są teksty, które na tle szerokiego kontekstu badań kulturoznawczych, językoznawczych i literackich podejmują problemy związane z ważną dla nauk przyrodniczych i w filozofii teorią chaosu deterministycznego. Swobodny dialog między przedstawicielami różnych orientacji metodologicznych oraz wielu dyscyplin wiedzy inspiruje myśl naukową i podtrzymuje ideę jedności nauki.

MATEMATYCZNA I FIZYCZNA TEORIA CHAOSU

 • „Chaos” w języku matematyki nie jest chaosem
 • Fraktale w najprostszych układach dynamicznych
 • Mówił polonista z fizykiem, ale jakim językiem? Pokusy i zagrożenia zawłaszczenia przez humanistów pojęć z nauk ścisłych

TEORIA CHAOSU W BADANIACH JĘZYKA

 • Dobrodziejstwo chaosu znaków językowych
 • Analogia i anomalia w języku i w językoznawstwie
 • Badania historyczne nad leksyką szansą „uporządkowania” chaosu
 • Uporządkowany nieporządek? O zjawisku redundacji na przykładzie nazw subiektów czynności czytania i pisania
 • Ślad czy obecność? Staropolskie leksemy czasownikowe we współczesnej polszczyźnie
 • O stosowności metod ścisłych w badaniach języka

CHAOS I DYSKURSY LITERATUROZNAWSTWA

 • Demon Laplace’a w ogrodzie literaturoznawcy
 • Teoria chaosu w literaturze i literaturoznawstwie. Kto i jak mówi(ł) i będzie mówił o literaturze?
 • Chaos, porządek i paradygmaty (w naukach i literaturze)
 • Umykanie sensu – chaos języków – tekst widocznie niedoczytany (Derrida, Descombes, Deleuze)
 • Laminarna i trybulentna historia autora i jego tekstu. Perspektywa kulturowo-lingwistyczna
 • Zamieszkać w bibliotece Babel – o chaosie współczesnych tekstów kultury
 • Pytania dydaktyki wobec teorii chaosu

POETYKI I FIGURY CHAOSU – INTERPRETACJE

 • Przypadek w interpretacji
 • Umberta Eco Poetyki Joyce’a po latach  (próba lektury „chaotycznej”)
 • Paradoks jako figura chaosu
 • Dramaturgia fraktalna. Szkic do analizy wybranych sztuk Tadeusza Różewicza
 • Poetyka chaosu w prozie polskiej drugiej połowy XX wieku na przykładzie „powieści kryminalnej” Gombrowicza i Lema
 • Aliniowość, rozpad, chaos, czyli o tekstowych figurach entropii w prozie Zygmunta Haupta
 • Chaos: rozpędzona lokomotywa możliwości
 • „…bo w nieszczęściu potrzebny jakiś ład czy piękno”, czyli Czesława Miłosza porządkowanie chaosu

FRAKTALNY WYMIAR KULTURY – KONTEKSTY HISTORYCZNE I ARTYSTYCZNE

 • Śródziemnomorski mit chaosu
 • Problematyka perspektywy historycznej w naukach humanistycznych w metodologicznych rozważaniach Jurija Łotmana
 • Efekt motyla a koncepcja samoorganizacji w badaniach nad procesami kulturowymi: zmiany w XVIII-wiecznej polskiej literaturze parenetycznej
 • Wpływ motyla na rzeczywistość i jej poznanie. Na przykładzie przysłów różnych narodów
 • Efekt motyla w psychoanalizie Pacanowskiej
 • Anomalie w zbiorze „ana”

NIE-ZAKOŃCZENIE

 • Efekt motyla, swobodnie mówiąc

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter