Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie - historia - perspektywy

Maciej Gołąb (red.)
ISBN: 83-229-2651-0
Liczba stron: 167
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Prezentowany tom studiów jest efektem Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej Muzykologia we Wrocławiu. Ludzie , historia , perspektywy, zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim w czerwcu 2003 roku.
Zawarte w nim prace polskich, niemieckich i ukraińskich muzykologów ukazują dzieje muzykologii zarówno w niemieckim Breslau, jak i w polskim Wrocławiu, na tle muzycznej historii Uniwersytetu Wrocławskiego z jednej strony i Lwowskiej Szkoły Muzykologicznej z drugiej. Autorzy podejmują próbę syntetycznego zarysu historii formowania się nowoczesnej nauki o muzyce w murach Uniwersytetu wrocławskiego, ukazując indywidualne postawy badaczy muzyki różnych pokoleń i narodowości wobec zmieniających się realiów społeczno-politycznych.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter