Studia Archeologiczne XXXIII. Wrocław Oporów. Najstarsze ślady osadnictwa i środowiska przyrodnicze

Andrzej Wiśniewski (red.)
ISBN: 83-229-2350-3
Liczba stron: 330
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Monografia pod redakcją Andrzeja Wiśniewskiego to kolejny, 33. już tom serii Studia Archeologiczne. W publikacji znalazły się wyniki wieloletnich badań stanowisk paleolitycznych z górnego plejstocenu położonych w dolinie rzeki Ślęzy, na terenie osiedla Oporów we Wrocławiu.

 • A. Wiśniewski, Wstęp

Badania Środowiska Przyrodniczego

 • J. Winnicka, Sytuacja geologiczna w rejonie stanowisk archeologicznych na Oporowie we Wrocławiu
 • A. Szynkiewicz, Litostratygrafia utworów plejstoceńskich doliny Ślęzy w rejonie stanowisk archeologicznych we Wrocławiu Oporowie
 • A. Traczyk, Geneza i wiek osadów plejstoceńskich w rejonie stanowisk archeologicznych w dolinie rzeki Ślęzy na Oporowie we Wrocławiu
 • T. Kuszell, Wyniki badań palinologicznychw rejonie stanowisk archeologicznych na osiedlu Oporów we Wrocławiu
 • W. Pyszyński, S. Brański, Górnoplejstoceńskie i holoceńskie makroszczątki roślinne z rejonu stanowisk archeologicznych A1 i A2 na Osiedlu Oporów we Wrocławiu
 • T. Wiszniowska, P. Socha, K. Stefaniak, Szczątki kostne zwierząt plejstoceńskich i holeceńskich z Wrocławia Oporowa

Badania archeologiczne

 • A. Wiśniewski, Z historii badań dolnośląskich stanowisk ze środkowego paleolitu
 • A. Wiśniewski, Ślady osadnictwa z górnego plejstocenu na terenie osiedla Oporów we Wrocławiu

Badania uzupełniające

 • Z. Jary, C. Kabała, A. Wiśniewski, Kopalna gleba płowa w rejonie na Oporowie we Wrocławiu
 • A. Bluszcz, A. Pazdur, Datowanie radiowęglowe i luminescencyjne osadów w rejonie stanowisk archeologicznych we Wrocławiu Oporowie
 • R. Krzyminiewski, M. Wencka, Datowanie metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego szczątków kostnych zwierząt ze stanowiska paleolitycznego we Wrocławiu Oporowie
 • J. Bronowicki, Osadnictwo we wczesnym i środkowym holocenie we Wrocławiu Oporowie

Zakończenie

 • A. Wiśniewski, Zakończenie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter