Plutarch. O szczęściu czy dzielności Aleksandra

Krzysztof Nawotka (przekład i opracowanie)
ISBN: 83-229-2330-9
Liczba stron: 154
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

Tomik ten zawiera przekład z komentarzem jednej z częściej cytowanych w literaturze naukowej prac Plutarcha, O szczęściu czy dzielności Aleksandra, tradycyjnie zaliczanej do moraliów. Poprzednie polskie wydanie tego dzieła ukazało się w 1614 roku, a jego wznowienie nastąpiło cztery lata później i dziś jest dostępne wyłącznie w działach starodruków wielkich bibliotek naukowych, pozostając w kręgu zainteresowań zaledwie wąskiego grona badaczy literatury staropolskiej. Swą popularność wśród uczonych O szczęściu... zawdzięcza temu, że jest jednym ze źródeł do dziejów Aleksandra Wielkiego - postaci, której znaczenia w dziejach świata nie można z niczym porównać i która od setek lat pozostaje niezmiennie najważniejszym obiektem badań historyków starożytności. Brak nowoczesnego polskiego tłumaczenia hamował dotąd wykorzystanie tego pisma przez polskich starożytników, a zwłaszcza przez studentów historii.

Z myślą o takim właśnie czytelniku powstał ten przekład, któremu towarzyszy
komentarz historyczny. Jest to uwarunkowane zarówno przewidywanymi potrzebami czytelnika tej książki, jak i faktem istnienia już bardzo dobrego i obszernego komentarza filologicznego (D'Angelo i Cammarota) zupełnie świeżej daty, którego nie ma sensu powielać ani zastępować. Znaczenie niewielkiego dzieła Plutarcha wykracza poza fakt, iż jest to jedno ze źródeł do dziejów Aleksandra. Stanowi też ono ważny przyczynek w historii idei i kultury Zachodu.

 

Krzysztof Nawotka

Przedmowa

Plutarch i jego dzieło

1. Tytuł, autorstwo, stan zachowania, data powstania dzieła

2. Pisarstwo Plutarcha

3. Plutarch w kulturze Zachodu

4. Treść i charakter "O szczęściu czy dzielności Aleksandra"

5. Obraz Aleksandra i epoki hellenistycznej w "O szczęściu czy dzielności Aleksandra”

6. Źródła Plutarcha

7. Wydania, przekłady, komentarze

Plutarch "O szczęściu czy dzielności Aleksandra"

Komentarz

Prace cytowane

Spis ilustracji

Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter