Prace Psychologiczne LV. Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje

Maria Straś-Romanowska (red.)
ISBN: 83-229-2286-8
Liczba stron: 274
Rok wydania: 2003

Część I. Doniesienia z empirycznych badań ilościowych i jakościowych

Danuta Borecka-Biernat, Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego w świetle osobowościowych i rodzinnych korelatów

Bożena Janda-Dębek, Subiektywne czynniki sytuacyjne wpływające na wielkość dystansu fizycznego w wybranych sytuacjach społecznych

Zbigniew Łoś, Uwarunkowanie poglądów politycznych w rozwoju indywidualnym człowieka Barbara Mróz, Motywacja u menedżerów a satysfakcja z pracy

Krystyna Węgłowska-Rzepa, Badanie procesu indywiduacji przy zastosowaniu wywiadu narracyjnego (analiza przypadku)

Alicja Senejko, Agresywność i inne czynniki podmiotowe a formy obrony zdeprawowanych nastolatek przed zagrożeniem

Alina Żurek, Psychospołeczne problemy osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Aspekt rehabilitacyjny

Magdalena Żurko, Doświadczanie tożsamości przez człowieka dorosłego

Część II. Próby zastosowań nowych idei w badaniach i terapii

Wiktor Czernianin, Literatura piękna jako środek oddziaływania terapeutycznego w biblioterapii – na przykładzie mitów i baśni

Justyna Iskra, Jakościowa analiza zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów literackich jako sposób zrozumienia życia osobowego ich autora

Zbigniew Łoś, Fazowe zmiany motywacji w ujęciu Mariana Mazura a rozwój człowieka dorosłego Agnieszka Widera-Wysoczańska, Wykorzystanie metody jakościowej w badaniach psychologa klinicznego

Część III. Refleksje teoretyczne

Krzysztof Albin, Reklama bywa szeptem

Dorota Chmielewska-Łuczak, Podmiotowość relacji badany – badający w metodzie autobiograficznej

Wiktor Czernianin, Podstawy biblioterapii

Urszula Dębska, Iwona Bielawska, Kontekstowe ujmowanie analogii

Bożena Janda-Dębek, Wieloaspektowe uwarunkowania wielkości dystansu fizycznego

Tomasz Ochinowski, Biografistyka historyczna i psychologia. Metodologiczne przestrzenie współpracy

Joanna Przesmycka-Kamińska, Być zarazem terapeutą i badaczem (na przykładzie terapii neuropsychologicznej)

Maria Straś-Romanowska, Tematyka badawcza współczesnej psychologii w perspektywie kulturowej

Bogna Bartosz, Europejskie perspektywy w badaniach historii życia: teoria i praktyka narracji biograficznych. Genewa 7-10.03.2002 (refleksje pokonferencyjne)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter