Doświadczenie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych

Bogna Bartosz
ISBN: 83-229-2264-7
Rok wydania: 2002
Nakład wyczerpany

"Proponowana pozycja jest niewątpliwie ważna z racji teorii i metodologii badań psychologicznych, jak i z perspektywy aktualnych potrzeb społecznych [...] Praca wpisana w nurt psychologii rozumiejącej, odwołując się do psychologicznych założeń personalistyczno-egzystencjalnych, przełamuje paradygmat pozytywistycznego modelu badań i opisu człowieka. Wprowadza metodę hermeneutyczną, wykorzystując autobiografię i analizę spostrzegania zdarzeń życiowych, w jakie zakotwiczona jest osoba. Nie jest to jednak zwykła kliniczna analiza pojedynczych przypadków, ale analiza nadawania znaczeń przeżyciom, doświadczeniom, relacjom interpersonalnym, pełnionym rolom [...] Praca może być inspirującą dla formułowania nowych hipotez i projektów badawczych oraz poszukiwań teoretycznych [...] Powinna trafić do rąk psychologów, studentów psychologii, nauczycieli, a także rodziców."
Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Ostrowskiej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter