Aleksander Woźny i scenariusze kultury | spotkanie

Spotkanie wokół książki „Scenariusze kultury w mediach i w medycynie narracyjnej” z prof. Aleksandrem Woźnym w ramach cyklu popularnonaukowego w Księgarni Filmowej Tajne Komplety w Kinie Nowe Horyzonty.

Publikacja „Scenariusze kultury w mediach i w medycynie narracyjnej” jest rezultatem wieloletnich badań nad strategiami komunikacyjnymi w utworach narracyjnych i w mediach, a droga autora do medycyny narracyjnej prowadziła przez analizy narratologiczne oraz studia nad humanistyką rozumiejącą. To praca o scenariuszach kultury, które trwają przez wieki i występują jako względnie trwałe wyobrażenia, a często także jako wzory interakcji stosowane powszechnie, zwłaszcza w mediach — „odgrywane” są one w różnych dziedzinach aktywności, również tej poznawczej. Niektóre z nich powielane są w naszych zachowaniach nieświadomie, inne budowane są jako w pełni świadomy gest sprzeciwu wobec dominującej opinii publicznej. Pośród opisanych w książce scenariuszy: celebryty-skandalisty, przebudzenia czy kozła ofiarnego, które pojawiają się na co dzień w mediach, szczególne znaczenie dla jej autora ma scenariusz kulturowego suflera. Dzięki niemu dochodzi do zmiany relacji pacjent–lekarz, a w sali szpitalnej czy gabinecie lekarskim można przebić się przez gęsty las narastających od wieków po obu stronach uprzedzeń i lęków, i dotrzeć wspólnymi siłami do polany. Stając po stronie odrzuconych, ale niepoddających się, autor publikacji podejmuje polemikę z autorytetami i wskazuje na konieczność weryfikowania zastygających we współczesnych badaniach nad komunikacją i mediami stereotypów.

Spotkanie poprowadzą Łukasz Basiak i Karol Pęcherz.

prof. Aleksander Woźny - medioznawca, pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; jego obszary badawcze stanowią antropologia komunikacji i mediów, literaturoznawstwo, medycyna narracyjna i public relations

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie oraz będzie transmitowane przez YouTube. Link do transmisji zostanie podany na profilu facebookowym Księgarni.

W Księgarni Filmowej Tajne Komplety oraz w całej przestrzeni Kina Nowe Horyzonty obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa. Dotyczy to również uczestników spotkania.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74