CNS

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) są bazą adresowaną zarówno do wydawców i redaktorów naukowych, jak i do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych.

Podstawowym kryterium umieszczenia czasopisma w bazie jest jego naukowy charakter. Pozostałe kryteria są uwidocznione w strukturze strony czasopisma.

Warunkiem przyjęcia do CNS czasopisma jest jego periodyczny charakter (np. rocznik, półrocznik czy kwartalnik).

Celem bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) jest udostępnienie czytelnikom najnowszych wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Dostęp do artykułów umieszczonych w bazie jest bezpłatny.


Przejdź do bazy czasopism

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74