Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

Plac Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław

NIP: 8971066307
REGON: 93081260800000
KRS: 0000184833


Redaktor naczelny
Marcin Hamkało

Zastępca redaktora naczelnego
Mariusz Urbanek
mariusz.urbanek@wuwr.com.pl

Sekretariat redakcji
sekretariat@wuwr.com.pl

Administracja
administracja@wuwr.com.pl
+48 71 375 24 74

Upowszechnianie czasopism naukowych w sieci
ewa.balcerzyk@wuwr.com.pl

Księgarnia
uniwersytecka@wuwr.com.pl

Marketing i PR
Magdalena Basak
magdalena.basak@wuwr.com.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74