O wydawnictwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego to jeden z najważniejszych uniwersyteckich domów wydawniczych w Polsce. Powstał w latach 60. XX wieku jako dział wydawniczy uczelni, który w 1972 roku uzyskał status wydawnictwa uczelnianego.

Od 1 kwietnia 1996 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego działa jako jednoosobowa spółka prawa handlowego, której właścicielem jest Uniwersytet Wrocławski. W ostatnich latach, w miarę otwierania oferty wydawniczej dla autorów także spoza Uniwersytetu Wrocławskiego, przybrało postać wydawnictwa ogólnopolskiego. WUWr jest instytucją działającą na rzecz nauki.


Profil wydawnictwa obejmuje publikacje naukowe i popularnonaukowe, materiały z konferencji naukowych i sympozjów, literaturę piękną opatrzoną naukowym komentarzem, podręczniki i skrypty. Autorzy wydawanych książek są pracownikami naukowymi uniwersytetów oraz innych instytucji naukowych.


Przejdź do sklepu

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74