Symetrie, chaos i fraktale. Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim. Październik 2005

Jan Mozrzymas
ISBN: 83-229-2648-0
Liczba stron: 13
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Jan Mozrzymas – ukończył studia fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim w 1959 r. Tytuł Profesora otrzymał w 1976 r. Specjalność naukowa: metody teorii grup w fizyce. Zainteresowania: symetrie w przyrodzie. Był prodziekanem (1975–1978) i dziekanem (1981–1984) Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. W latach 1984–1987 był rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego. Inicjator i współorganizator Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale. Autor książek: Zastosowania teorii grup w fizyce, PWN, 1976 (trzy wydania), Wstęp do współczesnej teorii grup krystalograficznych i ich reprezentacji, PWN, 1987, Ewolucja idei symetrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii, Leopoldinum, 1993 (wspólnie z A. Wolańskim). Jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki z siedzibą w Salzburgu. Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim. Październik 2005

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter