Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Tom II: Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945

Jan Harasimowicz (red.)
ISBN: 978-83-229-3331-2
Liczba stron: 696
Format: B4, oprawa twarda
Rok wydania: 2013
Cena: 69,00 PLN   

Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu pod redakcją Jana Harasimowicza jest w zamierzeniu czterotomową publikacją prezentującą nową, pełną syntezę dziejów uczelni. Jako pierwszy przedstawiamy czytelnikowi tom drugi, wiążący się najściślej z jubileuszem 2011 roku, a więc obejmujący lata 1811–1945. W pracach nad nim wzięli udział uznani autorzy z Niemiec i Polski, znakomici przedstawiciele prezentowanych dyscyplin naukowych. Znajdują się tu artykuły poświęcone nie tylko głównym dziedzinom badań naukowych i nauczania, lecz także infrastrukturze naukowo-dydaktycznej, rzadko dotąd wspominanej: budynkom, instrumentom naukowym, muzeom, ogrodowi botanicznemu, bibliotece i archiwum. Tom zamykają omówienia życia studenckiego i postaci wybitnych profesorów uczelni. Bardzo efektowna edytorsko publikacja jest dwujęzyczna, polsko-angielska. Wzbogaca ją obfity materiał ilustracyjny.

 

Sponsorem wydania Księgi jest KGHM Polska Miedź S.A.

Publikację wydano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 • Słowo wstępne / Foreword (Jan Harasimowicz)

Od Leopoldiny i Viadriny do pruskiego uniwersytetu państwowego / From Leopoldina and Viadrina to the Prussian State University

 • Odra w tradycji intelektualnej Europy Środkowej / The Odra River in the intellectual tradition of Central Europe (Karl Schlögel)
 • Akademia Leopoldyńska (1702–1811) / Leopoldina Academy (1702–1811) (Norbert Conrads)
 • Uniwersytet Viadrina (1506–1811) / The Viadrina University (1506–1811) (Reinhard Blänkner)
 • Wilhelma von Humboldta idea uniwersytetu / Wilhelm von Humboldt’s idea of the university (Piotr Dehnel)
 • Universitas litterarum Wratislaviensis. Powstanie — ustrój — etapy rozwoju / Universitas litterarum Wratislaviensis. Foundation — organisation — stages of development (Jan Harasimowicz)

Dorobek naukowy w latach 1811–1945 / Scholarly achievements between 1811 and 1945

 • Teologia katolicka / Catholic theology (Józef Pater)
 • Teologia ewangelicka / Protestant theology (Udo Sträter)
 • Nauki prawne i ekonomiczne / Legal and economic sciences (Marian J. Ptak)
 • Nauki medyczne / Medical sciences (Wanda Wojtkiewicz-Rok)
 • Filozofia i psychologia / Philosophy and psychology (Iwona Alechnowicz-Skrzypek)
 • Nauki historyczne / Historical sciences (Joachim Bahlcke)
 • Archeologia klasyczna / Classical archaeology (Johanna Kinne)
 • Historia sztuki / History of art (Beate Störtkuhl)
 • Muzyka i muzykologia / Music and musicology (Agnieszka Drożdżewska)
 • Filologia germańska / German philology (Wojciech Kunicki)
 • Filologia słowiańska / Slavic philology (Tadeusz Żabski)
 • Matematyka / Mathematics (Władysław Narkiewicz)
 • Fizyka i chemia / Physics and chemistry (Adam Jezierski)
 • Astronomia / Astronomy (Jarosław Włodarczyk)
 • Nauki o Ziemi / Earth sciences (Jan Łoboda, Michał Sachanbiński)
 • Nauki biologiczne / Biological sciences (Magdalena Mularczyk)
 • Nauki rolnicze / Agricultural sciences (Roman Andrzej Śniady)

Infrastruktura naukowo-dydaktyczna / Academic and teaching infrastructure

 • Budynki i ich wyposażenie / Buildings and their furnishing (Agnieszka Zabłocka-Kos)
 • Instrumentarium naukowe i dydaktyczne / Scientific instruments and teaching tools (Maria Kowalińska)
 • Ogród Botaniczny i muzea przyrodnicze / Botanical Garden and natural history museums (Magdalena Mularczyk)
 • Zbiory dzieł sztuki / Art collections (Urszula Bończuk-Dawidziuk, Magdalena Palica)
 • Biblioteka / The library (Ewa Pitak)
 • Archiwum / The archives (Teresa Suleja)

Społeczność akademicka / Academic community

 • Profesorowie / Professors (Jan Harasimowicz)
 • Studenci i ich organizacje / Students and their organisations (Jarosław Suleja)

Bibliografia / Bibliography

Autorzy / Authors

Indeks nazwisk / Index of names

Indeks miejscowości / Index of localities

Spis ilustracji / List of illustrations

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter