Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude

Bartosz Jastrzębski
ISBN: 978-83-229-3423-4
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   

W książce przedstawiona jest współczesna kondycja szamanizmu i sytuacja jego przedstawicieli w położonej na południu Syberii, przy granicy z Mongolią, Republice Buriacji. Podjęte zostały w niej próby odpowiedzi na pytania: kim są współcześni szamani i jak się stali szamanami, a więc w jakim stopniu szamanizm kształtuje ich tożsamość? Jak żyją i z czego się utrzymują? W jaki sposób praktykowanie szamanizmu wpływa na ich życie codzienne: więzi rodzinne, edukację, pracę zarobkową, sytuację finansową, kondycję psychiczną itp.? Jak postrzegają i interpretują otaczający świat w świetle własnych wyobrażeń religijnych i jak widzą w nim siebie samych? Jak godzą praktykowanie zasad religii uznawanej przez religioznawców za archaiczną z wymogami (społecznymi, ekonomicznymi, technologicznymi itp.) współczesnej rzeczywistości? Jak oceniają obecną sytuację i perspektywy rozwojowe swojej religii?
Zakres przedstawionych w książce analiz ograniczony został do regionu Ułan Ude i jego najbliższych okolic – dotyczą więc one szamanizmu w mieście lub wręcz szamanizmu miejskiego, wyrosłego i funkcjonującego w przestrzeni zurbanizowanej i zindustrializowanej. Ta postać szamanizmu, po przeszło już dwudziestu latach funkcjonowania, wykształciła swój odmienny od form tradycyjnych charakter. Jego rzetelne, a równocześnie barwne i przystępne przedstawienie odnajdujemy w monografii Bartosza Jastrzębskiego.

Wprowadzenie

 • Wokół pojęcia religii
 • Charakterystyka badań  
 • Problematyka

Część I. Historyczno-kulturowe uwarunkowania religijności Buriatów

 • Buriacja — uwagi wstępne
 • Szamanizm i szamani — koncepcje
 • Historyczny zarys szamanizmu buriackiego
 • Buddyzm w Buriacji
  • Z historii buddyzmu
  • Buddyzm dzisiaj
 • Wzajemne relacje buddyzmu i szamanizmu
 • Prawosławie w Buriacji

Część II. Szamani w Ułan Ude

 • Dar, choroba szamańska i inicjacja
 • Zrzeczenie się daru
 • Problemy w życiu osobistym
 • Inkluzywność rzeczywistości szamańskiej a problemy tożsamościowe
 • Rodowód szamański
 • Trans
 • Niebezpieczeństwo i lęk
 • Praca zawodowa i pieniądze
 • Wykształcenie
 • Cudowności i problem realności mocy magicznych
 • Miasto w narracjach szamanów — czy istnieje miejski szamanizm?
 • Alkoholizm i psychopatologia

Zakończenie: kim są współcześni szamani?
Bibliografia
Spis ilustracji
Summary
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter