Sztuka dezorientacji. Spotkanie z Aleksandrem Trojanowskim

We wtorek 14 grudnia 2021 o godz. 18.00 zapraszamy do Księgarni Hiszpańskiej na spotkanie z dr. Aleksandrem Trojanowskim, które poprowadzi dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr.

  • wstęp bezpłatny

Czy rzeczywiście „wszystkie dzieła, które nie są arcydziełami, są mięsem armatnim” – jak pisał Robert Bolaño w powieści „2066”?

Między innymi na to pytanie 14 grudnia, podczas spotkania w Księgarni Hiszpańskiej, postarają się odpowiedzieć Justyna Ziarkowska oraz badacz i poeta Aleksander Trojanowski, którego nowo wydana monografia o sztuce dezorientacji w twórczości Bolaño jest przyczynkiem do rozmowy.

Monografia znalazła się wśród listopadowych premier Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Roberto Bolaño (1953-2003) to chilijski prozaik, Latynoamerykanin, Katalończyk z wyboru, nielegalny imigrant, poeta postawangardy, jeden z najważniejszych głosów najnowszej prozy języka hiszpańskiego. Wzbudzał – i wzbudza nadal – zainteresowanie czytelników, krytyków i badaczy na całym świecie. Fascynuje jako postać, której życie uwikłane było w dramatyczne wydarzenia historyczne drugiej połowy XX wieku. Jednak przede wszystkim budzi podziw jako autor dzieła literackiego podejmującego grę o najwyższe stawki i rzucającego wyzwanie czytelnikom, historii i współczesności.

Jakie są zasady gry, którą Bolaño prowadzi z odbiorcami swojej prozy? Dlaczego dezorientuje – zwodzi, wybija z przyzwyczajeń, rozbija schematy poznawcze? Monografia Aleksandra Trojanowskiego – „Sztuka dezorientacji. Humor, niejednoznaczność i gra w prozie Roberto Bolaño” pokazuje, że ten techniczny wymiar konstruowania narracji ma znaczenie głęboko etyczne. Bolaño konfrontuje swoich czytelników z problemami moralnymi, politycznymi, ideowymi w taki sposób, że stają się oni bezpośrednio i nieodwołalnie zaangażowani w rozstrzyganie tych dylematów.

Publikacja dostępna będzie bezpłatnie podczas spotkania oraz do pobrania ze sklepu internetowego Wydawnictwa.

Regulamin spotkania
Zał. 1 do Regulaminu

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74