Wskazówki techniczne

PRZYGOTOWANIE MASZYNOPISU

Tekst

 1. Do pracy nad publikacją potrzebujemy kompletnego materiału. Oprócz wszystkich stron książki prześlij też:
  indeksy, streszczenia, wykaz skrótów, spis treści, tabel i ilustracji oraz możliwie dobrej jakości ilustracje wraz z podpisami.
 2. Wszystkie strony maszynopisu ponumeruj w sposób ciągły.
 3. Każdy nośnik elektroniczny lub załącznik poczty opisz – tytuł dzieła, autor, tytuł rozdziału/artykułu, nazwa pliku i jego rozszerzenie.
 4. Jak nazwać plik: artykuł każdego autora zapisz w osobnym pliku. Pamiętaj, że by nazwa pliku była czytelna, zawrzyj nazwisko autora (lub jego fragment). Na przykład: kowalski.doc, nowak.doc.
 5. Większe paczki tekstów możesz skompresować za pomocą odpowiednich programów (ZIP, RAR).
 6. Teksty zapisz w edytorze tekstowym PC Word (wszystkie wersje).
 7. Jeśli w tekście użyłeś niestandardowego kodowania polskich znaków albo nietypowych krojów, dołącz pliki fontów i odpowiednie tablice kodowe.
 8. Przed przesłaniem materiału, sprawdź pliki programem antywirusowym i przed wysłaniem zabezpiecz je.

Materiał ilustracyjny

 1. Ilustracje dołącz w oddzielnym folderze, w którym razem ze spisem ilustracji z podaniem autorów i źródeł.
 2. Wykresy przygotuj w osobnym pliku w formacie programu Excel. Oprócz rysunku prześlij nam również zestawienie danych w tabeli z opisem.
 3. Ilustracje kreskowe (diagramyrysunki itp.) dostarcz w plikach wektorowych, możliwych do edycji:
  • nie zamieniaj czcionek na krzywe,
  • nie należy wklejać plików JPG, TIF, PNG, BMP itp. (metodą kopiuj-wklej z Internetu) do programu Adobe Illustrator i zapisywać ich jako AI lub EPS,
  • rozmiar ilustracji nie powinien przekraczać 20 x 28 cm, przy czym minimalna szerokość podstawy to 10 cm.
 4. Ilustracje rastrowe (fotografiegrafikiskany itp.) prześlij w formatach JPG, TIF lub PNG bez ingerencji programów graficznych.
  • Rozdzielczość ilustracji 150 dpi, a najlepiej 300 dpi bez kompresji.
  • Rozmiar minimalny u podstawy – 10 cm. Wymiary nie powinny przekraczać 20 x 28 cm.
  • Skala szarości lub w wypadku druku kolorowego w trybie kolorów CMYK lub RGB.
  • Dobre — ostrość, kontrast, balans i nasycenie barw.
 5. Obróbka ilustracji na potrzeby artykułu:
  • zdjęcia i grafiki nie powinny zawierać dodatkowych tekstów i oznaczeń. Do pliku dołącz wglądówkę, w której znajduje się opis, który chcesz zamieścić oraz wyróżnione partie.
  • Do materiału ilustracyjnego, który chcesz wykadrować, dołącz wglądówką, z wyraźnie zaznaczonym kadrem.
  • Określ jednoznacznie miejsca w pliku tekstowym, w których ilustracja ma zostać włamana w tekst główny.

Informacje niezbędne do pozyskania praw do publikacji ilustracji

 1. Fotografie – dane właściciela sfotografowanego obiektu: nazwa i adres instytucji, a w przypadku osób prywatnych numer telefonu i adres e-mail.
 2. Grafiki i starodruki – tytuł, data powstania, autor, miejsce przechowywania, numer katalogowy.
 3. Ilustracje z publikacji (książki, czasopisma itd.) – tytuł, autor, wydawnictwo oraz rok wydania lub numer czasopisma, dane dotyczące pochodzenia ilustracji zamieszczone przez wydawcę (agencję fotograficzną, instytucję, np. muzeum, nazwisko fotografa).
 4. Internet – adres strony www.
 5. Fotografie własne – nazwa i adres właściciela obiektów.
 6. Pozwolenie na publikację fotografii nie jest wymagane w przypadku obiektów wolnostojących, należy jednak podać podpis do zamieszczenia pod ilustracją. np. Pomnik F. Chopina + miejsce + data powstania.

Szczegółowe zasady przygotowania maszynopisu

 1. Krótkie wyróżnienia pochodzące od autora: spacja.
 2. Wyrazy obcojęzyczne: kursywa.
 3. Tytuły utworów literackich i muzycznych: kursywa.
 4. Krótsze cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie; dłuższe cytaty: tekst na szerokość kolumny, mniejszą czcionką antykwową, bez cudzysłowu.
 5. Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.].
 6. Przypisy i bibliografię przygotuj według wytycznych zawartych w artykule Przypisy i bibliografia.
 7. W pracach zbiorowych autorzy powinni zastosować ten sam typ numeracji i wypunktowania (arabskie/rzymskie, kropki/pauzy itp.) – zgodnie z zasadami serii lub życzeniem Redaktora serii.
 8. Jeżeli praca ma zawierać indeksy – wraz z maszynopisem należy dostarczyć tzw. ślepe indeksy (bez numerów stron). Indeks nazwisk powinien zawierać wszystkie nazwiska występujące w pracy (oprócz cytatów i bibliografii) z pełnymi imionami.


Publikuj z nami

Bibliografia i przypisy – Instrukcja

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Pl. Uniwersytecki 15

50-137 Wrocław

tel. + 48 71 375 24 74